Údaje poskytují důležitý základ pro to, abychom poskytli vynikající služby. Naším největším přínosem je však důvěra našich zákazníků. Ochrana našich zákaznických dat a jejich využívání pouze způsobem, který od nás očekávají naši zákazníci, je naší nejvyšší prioritou. Proto je pro nás samozřejmostí dodržovat všechna právní ustanovení týkající se ochrany údajů. Navíc je pro nás důležité, abyste věděli, kdy ukládáme, jaké druhy vašich dat a jak je používáme.

Přenos dat a logování serverových protokolů

Při přístupu na naši webovou stránku, Váš internetový webový prohlížeč automaticky převádí data na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a čas přístupu, adresu URL odkazující webové stránky, načtené soubory, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a adresu IP. Tato data jsou uložena odděleně od ostatních údajů, které zadáváte v souvislosti s používáním našich služeb. Za normálních okolností není možné tyto údaje přiřadit ke konkrétní osobě. Tato data jsou analyzována tak, aby byla zajištěna bezpečnost systému a jsou poté smazána. Kombinace nebo porovnání těchto údajů s údaji z jiných zdrojů se neuskuteční.

Naše webové stránky mohou být použity bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Poskytování osobních údajů však může být nezbytné pro používání určitých služeb, které jsou podrobněji popsány níže. Údaje jsou pouze osobními údaji, pokud mohou být přiřazeny jednotlivým osobám. Zpracování osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.) se řídí německými pravidly ochrany osobních údajů. Právní základ pro zacházení s těmito údaji naleznete v Německém zákoně o ochraně dat (BDSG) a v zákoně o německých telekomunikačních médiích (TMG).

Následující ustanovení poskytují informace o druhu, rozsahu, důvodu, použití a zpracování uložených dat

MAGMA Gießereitechnologie GmbH
Kackertstraße 11
520 72 Aachen, Spolková republika Německo
E-Mail: info@magmasoft.de
Telefon: +49 (0)241 8890-10

Přenos dat pomocí tohoto webu je zajištěn pomocí protokolu HTTPS / TLS. Nicméně jakýkoliv přenos dat přes internet může být ovlivněn bezpečnostními nedostatky a úniky. Proto nemůže být zaručena úplná ochrana proti zneužití vašich přenášených dat třetí stranou. Systémy a softwary používané na této webové stránce jsou pravidelně aktualizovány, aby tato rizika byla minimalizována.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči. Na našich webových stránkách používáme cookie relací pro optimalizaci naší přítomnosti a služeb na webu. Tyto soubory cookie jsou uloženy ve vašem prohlížeči během používání našeho webu a jsou odstraněny po dokončení příslušné relace/činnosti na našich webových stránkách. S příslušným nastavením v prohlížeči můžete zabránit instalaci souborů cookies. V tomto případě nemusí být možné využít všechny funkce a komfortní možnosti našich webových stránek v jejich plném rozsahu.

Sběr a statistická analýza dat souvisejících s obsahem – Využití webového analytického softwaru PIWIK

Společnost MAGMA Giessereitechnologie GmbH používá software PIWIK ke sledování a monitorování používání našich webových stránek. PIWIK provozuje společně s touto stránkou společnost MAGMA v Aachen, Německo. Údaje o využívání našich webových stránek uchovává pouze společnost MAGMA Giessereitechnologie GmbH a jsou zpracovávány pouze společností MAGMA a jejími dceřinými společnostmi. Za žádných okolností nebudeme tyto údaje předávat třetím osobám. Informace shromážděné softwarem PIWIK, např. čas, místo a četnost vašich návštěv webových stránek MAGMA se ukládá pro statistické účely. V tomto procesu je vaše IP adresa okamžitě anonymizována, takže odkaz na návštěvníky jednotlivých webových stránek není možný. Jako uživatel našich webových stránek zůstáváte anonymní. PIWIK používá k analýze soubory cookie.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou údajů o vaší návštěvě na našich webových stránkách, můžete tuto možnost odmítnout kliknutím na zaškrtávací políčko při každé návštěvě webové stránky. To vede k uložení tzv. "Cookie opt-out" do vašeho prohlížeče, což zabraňuje softwaru PIWIK sledovat a ukládat data z vaší návštěvy. Vezměte prosím na vědomí, že při případném odstranění souborů cookie v nastavení prohlížeče může být také soubor cookie odhlášení zrušen a musí být znovu aktivován.

Google mapy

Tyto webové stránky používají Mapy Google pro vizualizaci map. Mapy Google jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

V sekci “Kontakty” na této webové stránce se místa MAGMA a jejich dceřiných společností zobrazují na mapě poskytované Mapami Google a pomocí těchto map může dojít k přenosu dat společnosti Google Inc. v USA. Použitím sekce "Kontakty" tohoto webu implicitně souhlasíte s ukládáním, editací a používáním automaticky registrovaných dat nebo údajů, které jste zadali prostřednictvím společnosti Google, některého z jejích agentů nebo jiných třetích stran. Podmínky použití Map Google jsou popsány na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Googlu Googles Privacy Policy.

YouTube s rozšířeným režimem ochrany dat

Webová stránka MAGMA může vložit komponenty (videa) z YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, která je součástí společnosti Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Když vstoupíte na webovou stránku MAGMA s vloženým videem YouTube, vytvoří se spojení se službou YouTube a příslušný obsah se zobrazí ve vašem webovém prohlížeči. MAGMA aktivuje YouTube "režim ochrany soukromí" při vkládání videí na vlastní webové stránky. Podle služby YouTube při použití režimu s ochranou soukromí YouTube bude přijímat nebo ukládat pouze informace o stránce MAGMA, kterou jste použili při sledování videa při spuštění videa. Pokud jste současně přihlášeni s účtem YouTube, budou tyto informace také registrovány ve vašem účtu YouTube. Tímto způsobem se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube před návštěvou našeho webu. Další podrobnosti poskytuje společnost Google na následujícím odkazu: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Sekce zákaznické podpory

Na našich webových stránkách máte možnost zaregistrovat se pro přístup do sekce zákaznícké podpory. Pro přístup do naší sekce zákaznícké podpory je vyžadována platná licence MAGMASOFT® nebo další obchodní vztahy se společností MAGMA. Abychom vám mohli poskytnout naše služby, vaše data budou uchovávána odděleně od této webové stránky šifrovaným způsobem po celou dobu trvání našich obchodních vztahů. V žádném případě nebude vytvořen uživatelský profil. Tyto údaje zpracovává společnost MAGMA Giessereitechnologie GmbH nebo dceřiné společnosti společnosti MAGMA. Za žádných okolností nebudeme tyto údaje předávat třetím osobám. Obsah sekce zákaznícké podpory je vám poskytován individuálně, v závislosti na vašem obchodním vztahu se společností MAGMA a stavu licencí vašich produktů MAGMA.

Při registraci uložíme také vaši IP adresu, čas a datum registrace. To slouží jako důkaz Vaší registrace a vašeho souhlasu.

Profil - Vaše osobní údaje a nastavení

Sekce zákaznické podpory zobrazuje váš profil jako registrovaný, včetně vašich registrovaných osobních údajů, a nabízí možnost tyto informace v případě potřeby změnit. Pokud používáte naši sekci pro přenos souborů, stránky profilu nabízí další možnosti správy přístupových práv pro ostatní registrované uživatele ve vaší společnosti. Nezapomeňte, že automaticky neposkytneme identifikační údaje těchto registrovaných uživatelů - z důvodů ochrany dat je třeba znát jejich osobní údaje (např. E-mailová adresa).

Zpravodaj

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našich informačních zpravodajů, které poskytují pravidelné informace o našich produktech a službách. Chcete-li dostávat informační zpravodaj, potřebujeme znát Vaši aktuální e-mailovou adresu. Zkontrolujeme, zda jste vlastníkem této adresy, a zda je příjemce oprávněn přijímat informační zpravodaj. Při registraci k odběru zpravodaje uložíme vaši IP adresu, čas a datum registrace (opt-in) jako důkaz Vaší registrace a vašeho souhlasu.

Naše informační zpravodaje obsahují tzv. web beacons. To nám umožňuje rozpoznat, zda byl e-mail otevřen, stejně tak i sledovat vložené odkazy, které použil daný příjemce. Tyto informace budou uloženy, abychom dále rozvíjeli naše služby v zájmu našich zákazníků. Přihlášením do našeho zpravodaje souhlasíte s tím, že vaše data a vaše používání jsou automaticky uložena elektronicky prostřednictvím možností sledování zpravodaje. Nebudeme shromažďovat žádné další údaje. Shromážděné informace se používají výhradně s ohledem na dodání a použití zpravodaje. Za žádných okolností nebudeme předávat údaje třetím stranám.

Odběr bulletinu můžete kdykoli zrušit, a to buď kliknutím na odkaz v zápatí informačního zpravodaje, ve svém profilu na našich webových stránkách nebo e-mailem na adresu: info@magmasoft.de.Po zrušení odběru zpravodaje je vaše smlouva s výše uvedeným sledováním zrušena. Další podrobnosti jsou poskytovány s potvrzením e-mailu a také s každým zpravodajem.

Kontakt

Na této webové stránce vám nabízíme možnost kontaktovat nás buď e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě budou poskytnuté informace uloženy a zpracovány pro účely, pro které byl kontakt vytvořen. Za žádných okolností nebudeme tyto údaje předávat třetím osobám. Poskytnuté údaje nebudou použity ke srovnání s jinými údaji shromážděnými z jiných komponent této webové stránky.

Informace / odvolání / zrušení

Jak je uvedeno v německém zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG), můžete nás bezplatně kontaktovat v případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, jakož i vyžádat jejich opravu, blokování, vymazání nebo zrušení jakékoliv dohody či smlouvy. Máte právo na opravu nebo vymazání nesprávných osobních údajů, pokud neexistuje právní povinnost MAGMA uchovávat údaje po určitou dobu.

Tyto webové stránky používají soubory cookie k zajištění lepšího prohlížení. Ochrana osobních údajů