MAGMA CC - nová EMS simulace již brzy

Rádi bychom Vás informovali o nové funkci - elektromagnetické míchání (EMS), která bude součástí další verze modulu MAGMA CC.

Více o výhodách a přínosech MAGMA CC - EMS

MAGMA CC 5.5 - kontinuální zlepšení procesu lití

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMA CC 5.5

  • Výpočet procesů kontinuálního lití oceli pro zařízení s vertikálním ohybem.
  • Zlepšení modelování počáteční fáze procesu kontinuálního lití pro hliníkové odlitky (Aluminium DC).
  • Predikce vzniku trhlin při kontinuálním odlévání. Nová kritéria napomáhající lepšímu porozumění možnosti vzniku trhlin.

Více o výhodách a přínosech MAGMA CC 5.5

Kvalitní výrobky, robustnost procesů a ekonomičnost výroby při kontinuálním odlévání

Proces kontinuálního lití má zásadní význam pro výrobu předlitků. Tekutý kov je vystaven krátkému, intenzivnímu ochlazování krystalizátorem a může obsahovat grafitické vměstky z mezipánve a licího zařízení. Zároveň je potřeba dosáhnou dokonale utuhlé skořepiny kovu na výstupu z krystalizátoru. Na začátku lití je v krystalizátoru umístěna zaváděcí zátka, a po dosažení potřebné výšky v krystalizátoru, vede zátka předlitek segmenty válců, přičemž je potřeba upravit množství přitékající taveniny. Primární ochlazování v krystalizátoru má rozhodující vliv na vznik natuhlé skořepiny. Další ochlazování probíhá v sekundární zóně chlazení. Pro návrh a optimalizaci procesů je MAGMA CC plně integrovaným a prakticky relevantním řešením na klíč, které poskytuje důležité informace pro optimalizaci výrobních procesů horizontálního i vertikálního kontinuálního lití.

 

MAGMA CC pomáhá dosáhnout následujících cílů:

  • Optimalizace licí soustavy a mezipánve k dosažení lepšího proudění taveniny
  • Úpravy a optimalizace ponorných trysek k minimalizaci vměstků
  • Návrh a optimalizace krystalizátoru (např. konicita, ochlazovací výkon, materiály)
  • Optimalizace procesu ( např. optimální rychlost posuvu, přizpůsobení sekundárního ochlazování)
  • Predikce vlivu proměnných procesních parametrů na teplotní pole předlitku v celém výrobním procesu
  • Optimalizace vlivu vtékající taveniny a následných operací na tok kovu, jak v tekuté fázi, tak i s natuhlou skořepinou
  • Výpočet napěťových stavů v předlitku i krystalizátoru, ale také napěťově závislé kvalitativní kritéria

MAGMA CC lze použít pro simulaci odlévání mědi a jejich slitin, hliníkových slitin a ocelí. Program lze využít pro zajištění kvality již v předvýrobní etapě, ale také pro kontinuální vylepšování procesu v průběhu výroby. S využitím metod virtuálních experimentů a autonomní optimalizace je možné zajistit nastavení procesních i výrobních parametrů tak, aby bylo dosaženo stabilního procesu výroby a vysoké jakosti předlitků.
MAGMA CC obsahuje výpočet toku kovu, tuhnutí a napětí v primárním i sekundárním chlazení. Jsou zohledněny také reakce mezi přitékající taveninou, natuhlou skořepinou a krystalizátorem.

Kontinuální lití - publikace

Autonomous Mathematical Optimization of Continuous Casting Processes

Editors:

Wilfried Schäfer, Götz Hartmann, Erik Hepp, MAGMA GmbH, Aachen, Germany
Dieter G. Senk, Sonja Stratemeier, IEHK RWTH Aachen University, Germany

The publication introduces a numerical simulation based optimization strategy, following rigorous thermodynamic and thermo mechanical models as well as a strictly methodic approach.

více o publikaci