Prospekt MAGMAstress

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAstress 5.5

Predikce deformace jádra jako funkce

  • Mechanických vlastností různých ostřiv a pojivových systémů
  • Tepelné zatížení včetně vztlaku během plnění a počáteční fáze tuhnutí
  • Zohlednění geometrie a umístění známek jádra
  • Popis tlakově vázaného porézního pískového materiálu
  • Mechanická data závislá na čase a teplotě

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAstress 5.5

MAGMAstress kvantitativně predikuje napětí a deformace pískových jader, nabízí

  • Zvýšení bezpečnosti, zamezením praskání jader během lití, pomocí simulace deformačně napěťových stavů
  • Efektivní návrh jaderníku pomocí optimalizace faktoru smrštění prostřednictvím výpočtu koeficientů lokální tepelné roztažnosti
  • Robustní výroba díky předdeformování jader k dosažení požadovaného výsledku
  • Dostupnost široké škály ostřiv a pojivových systémů
  • Úspora nákladů minimalizací počtu výrobních zkoušek, úprav na jadernících a bez nutnosti přerušení výrobního procesu

Před stažením souboru PDF, prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt