Prospekt MAGMAiron

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

Kvantitativní predikce vad souvisejících se smršťováním pomoci nového modelu pro dosazování, který zohledňuje

  • Metalurgickou kvalitu taveniny
  • Vliv očkování na vylučování eutektického grafitu
  • Atmosférický a lokální metalostatický tlak na dosazování
  • Grafitické expanze a smrštění austenitu
  • Snížení průtočnosti taveniny v dvoufázovém pásmu během tuhnutí
  • Vliv tuhosti formy na porezitu

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAiron 5.5

MAGMAiron kvantitativně predikuje mikrostrukturu a porezitu litinových odlitků jako funkci chemického složení slitiny, metalurgické kvality taveniny a účinku očkování a nabízí

  • Zvýšení bezpečnosti díky přesné predikci porezity
  • Robustní a optimalizované návrhy technologie výroby litinových odlitků
  • Snížení nákladů díky snižování zmetkovitosti pomoci optimalizace procesních parametrů
  • Dostupnost metalurgických a materiálových specifik pro litiny všech tříd

Před stažením souboru PDF prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Gießereitechnologie GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt