Kvalita, nákladová efektivita a konkurenceschopnost odlitých dílů je ovlivněna konstrukcí odlitku, produktivitou a reprodukovatelností procesu, jakož i vlastnostmi odlité části po všech příslušných výrobních krocích.

Jako Váš nezávislý partner a poskytovatel inženýrských služeb s mnohaletými zkušenostmi v oboru slévárenské technologie Vás MAGMA Engineering podporuje ve všech klíčových faktorech konkurenceschopnosti - znalosti a kompetence - čas a efektivita - náklady a efektivitu nákladů.

MAGMA Engineering je interdisciplinární a mezinárodní tým odborníků s více než 25 lety zkušeností s řešením komplexních problémů spojených s odléváním kovů.

MAGMA Engineering představuje nejmodernější simulaci procesu lití, inovativních a robustních produktů a procesů, jakož i kompetentní odborné znalosti v oblasti vývoje, designu a optimalizace procesů v odlévání kovů.

MAGMA Engineering podporuje simulaci procesu odlévání

 • pro celou řadu odlévaných materiálů
 • pro prototypy a malo-sériovou výrobu nebo vysokosériové výrobní aplikace
 • v celém hodnotovém řetězci odlévaného produktu - od počáteční ideje až po průběžnou optimalizaci sériové výroby
 • v celé organizaci - od návrhu a vývoje po nákup až po řízení dodávek

Jak Vám můžeme pomoci nebo Vás podpořit? 

 • Provádění virtuálních studií proveditelnosti a hodnocení procesních oken
 • Optimalizace konstrukcí odlitků s ohledem na materiálové a procesní možnosti pro realizaci konstrukce s nízkou hmotností
 • Koncepce technologie odlitků zaměřená na robustní výrobní procesy
 • Návrh nástrojů a výrobní technologie, například tepelná regulace pro snížení vratného materiálu, spotřebu energie a šrotu s maximální životností nástroje
 • Validace požadovaných specifikací pomocí kvantitativní predikce vlastností odlitků a nástrojů
 • Analýza místních zbytkových napětí a deformace odlitků a nástrojů v celém procesním řetězci
 • Snížení doby vývoje a odezvy pomocí virtuálního vzorkování odlitých komponent
 • Řešení potíží při přípravě na rozjetí výroby a následnou sériovou výrobu
 • Systematická analýza vad odlitků a proces vyhodnocování příčin vzniku
 • Rychlé kontroly proveditelnosti a hodnocení konstrukčních změn a možných alternativ
 • Optimalizace nástrojů a nastavení procesu v celém hodnotovém řetězci, od tavení přes odlévání po tepelné zpracování
 • Snížení spotřeby formovacího materiálu, optimalizace časů vytloukání (vyhazování) odlitků z forem a kokil, minimalizace nákladů na čištění a apretaci, obrábění dílů a opravy svařováním
 • Spoluúčast na výzkumných a kooperačních projektech
 • Podpora komunikace mezi kontrukcí, výrobou a kvalitou pro dosažení dílčích milníků a cílů projektu rychleji a spolehlivěji
 • Podpora spravedlivých, ziskových a dlouhodobých vztahů mezi odběratelem a slévačem
 • Provádění metodických studií o výrobku nebo procesu na základě korelace mezi výrobními parametry a kvalitativními charakteristikami
 • Vytváření systematických poznatků o procesu odlévání jako základ inovativních zlepšení

Naši odborníci využívají celou řadu produktového portfolia produktů MAGMASOFT® a poskytují simulační řešení, která odpovídají Vašim potřebám, překonávají problémy s kapacitou, rozšiřují Vaše odborné znalosti v oblasti procesů nebo nezávisle zabezpečují výsledky. Dokonce, i když hledáte nové impulsy, jsme tu pro Vás. Naši odborníci sestavují a dokumentují krok za krokem vylepšení a potenciální řešení - od jednoduché simulace tuhnutí odlitku až po úplný návrh experimentů (DoE) nebo autonomní optimalizaci Vašeho procesu odlévání. MAGMA Engineering Vás podporuje při navrhování robustních produktů a procesů v rámci Vašich stupňů volnosti.

MAGMAengineering kontakt

MAGMA Giessereitechnologie GmbH, organizační složka

K Vinici 1256
530 02 Pardubice
Česká republika
Telefon: +420 773 154 664

info@magmasoft.cz

Spolehlivé odlitky a robustní kvalita pro konstruktéry a dodavatele

Procesní návrh odlévaných komponent je poháněn více než jen funkčností. Splnění dalších klíčových kritérií, jako je efektivita nákladů, efektivita zdrojů, odlévatelnost, robustnost a kvalita procesů v minimální době představuje základní výzvy během fází koncepce a návrhu komponent.

více informací