Spolehlivé a kvalitní odlitky pro konstruktéry a dodavatele

Procesní návrh odlévaných komponent je poháněn více než jen funkčností. Splnění dalších klíčových kritérií, jako je efektivita nákladů, efektivita zdrojů, odlévatelnost, robustnost a kvalita procesů v minimální době představuje základní výzvy během fází koncepce a návrhu komponent.

Integrované metodologie softwaru MAGMASOFT® s nejnovější verzí MAGMA5 usnadňují spolupráci konstruktérů odlitků a manažerů dodavatelského řetězce s odborníky z výrobních procesů, které systematicky, efektivně a srozumitelně podporují procesy simultálního inženýrství a integrovaného produktového vývoje.

Díky jedinečným vestavěným metodologiím v softwaru MAGMASOFT® pro virtuální návrhy experimentů a autonomní optimalizaci, software automaticky spouští a vyhodnocuje různé kombinace návrhů odlitků a procesních parametrů. To umožňuje konstruktérům a odborníkům v oblasti výroby najít a vyhodnotit možné varianty a následně se racionálně rozhodnout o dalším postupu. To vše v rané fázi vývoje.

Bezproblémová integrace MAGMASOFT® do prostředí CAE přináší strategické a konkurenční výhody tím, že poskytuje systematické znalosti o závislostech a variabilitě výrobního procesu v počátečních fázích koncepce a designu. MAGMASOFT® umožňuje posouzení rizika prostřednictvím virtuální validace požadavků na produkt a robustnosti výroby dlouhou dobou před schválením návrhu.

Tímto způsobem je MAGMASOFT® nástrojem pro zajištění procesu rozhodování a neustálého zlepšování, který zajišťuje úsporu hmotnosti konstrukcí odlitých dílů, jakožto i spolehlivé a robustní výrobní procesy - využívání plného potenciálu technologie odlévání.

MAGMASOFT® čte a zapisuje informace CAD pomocí neutrálních datových formátů a přímých rozhraní. Výsledky lze snadno exportovat do jiných softwarů, např. pro simulaci crash testů. Moderní technologie VR (virtuální realita) jsou podporovány.

MAGMAengineering kontakt

MAGMA Giessereitechnologie GmbH, organizační složka

K Vinici 1256
530 02 Pardubice
Česká republika
Telefon: +420 773 154 664

info@magmasoft.cz