Tlakové lití: Optimalizovaná kvalita, robustní nástroje a nízkonákladové procesy

Kvalita a ziskovost při výrobě vysokotlakých odlitků je ovlivňována konstrukcí nástrojů, návrhy vtokových soustav, vhodně řízenou temperací trvalých forem a reprodukovatelnými výrobními podmínkami.

MAGMASOFT® v její nejnovější verzí a s jejími nadstavbovými moduly je schopna autonomně navrhnout robustní procesní podmínky a optimalizovaná řešení pro tlakově lité odlitky, pokud jde o geometrii odlitků, návrhy trvalých forem, tepelné řízení a procesní parametry. Integrované nástroje pro statistické sestavení virtuálních návrhů experimentů a automatické vyhodnocení výsledků asistují slévárenským technologům a inženýrům při stanovování optimálních procesních podmínek či geometrií odlitků, například pokud jde o:

  • nejlepší charakter plnění komory, dávkování a časy prodlev
  • optimalizace vtokové soustavy pro rovnoměrné plnění, minimální přítomnost vměstků, bublin či hrozby studených spojů a nedolití
  • účinné řízení rozložení teplotních polí uvnitř trvalých forem a jejich prodloužená životnost
  • robustní procesní parametry, včetně křivky pohybu pístu, míry dotlaku a squeezu pro minimalizaci porezity
  • optimalizovaný návrh trvalých forem a podmínek při následném kalení pro minimalizaci deformace odlitku

 

Jedinečná integrovaná metodologie virtuálního experimentování a autonomní optimalizace umožňuje softwaru MAGMASOFT® automaticky vytvářet různé kombinace technologických návrhů a kombinace procesních parametrů. MAGMASOFT® pomáhá najít skupinu procesních podmínek, které nejlépe splňují předem stanovené požadavky a cíle. Toto se provádí rychle a komplexně, sladěním různých cílů s ohledem na všechny aspekty, které jsou rozhodující pro kvalitu tlakově litých odlitků.

Díky tomu je MAGMASOFT® klíčovým nástrojem pro konstruktéry odlitků, výrobce nástrojů a pro sléváče k vytvoření optimálních technologických návrhů odlitků, realizaci spolehlivých výrobních procesů, minimalizaci rizik v kvalitě, nastavení spolehlivých procesních oken a využití plného potenciálu materiálů pro tlakově lité odlitky.

Tlakové lití - reference

DGS Produces One of the Largest Die Cast Parts Worldwide

Each hour, the sun radiates enough energy onto the earth to cover the annual energy demand of the whole world population. For better exploitation of this solar energy, DGS Druckguss Systeme AG, St. Gallen, Switzerland, produces frames for hot water solar panels. Recently, the production of these frames was changed from welded extrusion molded parts to aluminum die castings. The success of this change was so noteworthy that the new frame received a ”Special Recognition“ award in the International 2014 Aluminum Die Casting Competition.

více o DGS