Kvalitní výrobky, robustnost procesů a ekonomičnost výroby při kontinuálním odlévání

Proces kontinuálního lití má zásadní význam pro výrobu předlitků. Tekutý kov je vystaven krátkému, intenzivnímu ochlazování krystalizátorem a může obsahovat grafitické vměstky z mezipánve a licího zařízení. Zároveň je potřeba dosáhnou dokonale utuhlé skořepiny kovu na výstupu z krystalizátoru. Na začátku lití je v krystalizátoru umístěna zaváděcí zátka, a po dosažení potřebné výšky v krystalizátoru, vede zátka předlitek segmenty válců, přičemž je potřeba upravit množství přitékající taveniny. Primární ochlazování v krystalizátoru má rozhodující vliv na vznik natuhlé skořepiny. Další ochlazování probíhá v sekundární zóně chlazení. Pro návrh a optimalizaci procesů je MAGMA CC plně integrovaným a prakticky relevantním řešením na klíč, které poskytuje důležité informace pro optimalizaci výrobních procesů horizontálního i vertikálního kontinuálního lití.

 

Kontinuální lití - publikace

Autonomous Mathematical Optimization of Continuous Casting Processes

Editors:

Wilfried Schäfer, Götz Hartmann, Erik Hepp, MAGMA GmbH, Aachen, Germany
Dieter G. Senk, Sonja Stratemeier, IEHK RWTH Aachen University, Germany

The publication introduces a numerical simulation based optimization strategy, following rigorous thermodynamic and thermo mechanical models as well as a strictly methodic approach.

více o publikaci