MAGMAiron 5.5 - litina v pohybu

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

Kvantitativní predikce vad související se smršťováním pomocí nového modelu pro dosazování, který zohledňuje:

 • Konvekční přenos tepla během tuhnutí
 • Metalurgickou kvalitu taveniny
 • Vliv očkování na vylučování eutektického grafitu
 • Atmosférický a lokální metalostatický tlak na dosazování
 • Grafitické expanze a smrštění austenitu
 • Snížení průtočnosti taveniny v dvoufázovém pásmu během tuhnutí
 • Vliv tuhosti formy na porezitu

Více o výhodách a přínosech MAGMAiron 5.5

Od metalurgie po optimální vlastnosti odlitku

Kvalita a ziskovost litinových odlitků závisí na metalurgické kvalitě taveniny, slévánské technologii, produktivitě procesů, opakovatelnosti výrobních podmínek a  vlastnostech odlitků po odlití a tepelném zpracování.

MAGMASOFT® nabízí automatizované stanovení robustnosti procesních podmínek a optimální řešení pro plnění, tuhnutí a tepelné zpracování všech typů litin. Integrované nástroje pro statistické vyhodnocení virtuálních experimentů nabízí technologům nástroj k nalezení optimální slévárenské technologie a procesních parametrů, jako například:

 • optimalizace vtokové soustavy ke zlepšení povrchové jakosti a usnadnění čištění odlitků
 • nalezení optimálního umístění a velikosti nálitků, pro vyloučení staženin a porezity, a tedy i vysokého využití kovu
 • nalezení optimálního chemického složení, metalurgického zpracování a očkování, pro prevenci vzniku kritických fází v průběhu tuhnutí a následného chladnutí
 • nastavení robustních procesních podmínek pro dosažení požadovaných mechanických vlastností
 • úpravy tvaru odlitků k minimalizaci rizika prasklin a rozměrových odchylek
 • možnost nalézt ideální tepelné zpracování, které povede k požadovaným mikrostrukturám a mechanickým vlastnostem

MAGMASOFT® je unikátní tím, že díky integrovaným metodám virtuálních experimentů a autonomní optimalizace, umožňuje automaticky nalézt ideální slévárenskou technologii v kombinaci s potřebnými výrobními parametry. MAGMASOFT® pomáhá zjistit takové nastavení procesu, které vede k požadové specifikaci odlitku. Toto nastavení lze najít rychle a spolehlivě, přitom dosáhnout různé cíle, které zahrnují velké množství důležitých faktorů pro kvalitu odlitku.

To vše dělá z MAGMASOFT® nástroj pro konstruktéry, výrobce modelových zařízení a slévárenské technology, který umožní nalézt a ověřit optimální technologii, zavést spolehlivé parametry výrobních procesů, minimalizovat vady a nastavit výrobu tak, aby byl plně využit potenciál litin.  

Litina - případová studie

Cold Laps in Cast Iron

DANA Spicer has used MAGMASOFT ® to develop unconventional gating systems for ductile iron components for the heavy truck industry. In one case, they used simulation to check filling patterns and optimize the gating system of a ductile iron carrier. In production, the casting had a scrap rate of around 17%.

více o případové studii