Kontinuální a polokontinuální lití mědi pomocí MAGMA CC

Proces kontinuálního a polokontinuálního lití má zásadní význam pro výrobu měděných polotovarů. Při tomto procesu vytéká roztavený kov z licího žlabu do intenzivně chlazené formy. Současně je z formy tažen kov, což vyžaduje vytvoření stabilního ztuhlého pláště na výstupu z formy. MAGMA CC je plně integrované procesní řešení a hraje klíčovou roli při simulaci a optimalizaci vertikálních i horizontálních procesů lití.

Hlavní přínosy:

 • Robustní řešení procesu kontinuálního a polokontinuálního lití mědi
 • Návrh procesních podmínek pro optimalizaci proudění a tuhnutí a zlepšení kvality výrobků
 • Integrovaná simulace napětí, včetně prasklin a trhlin pro komplexní vyhodnocení procesu
 • Integrovaný procesní řetězec pro odlévání, s následným kováním a válcováním

Další možnosti simulace procesu:

 • Realistické zobrazení celého procesu kontinuálního lití s přihlédnutím k podmínkám proudění při náběhu a při tažení konti-slitku
 • Zohlednění nuceného a přirozeného proudění v tavenině a dvoufázovém pásmu
 • Stanovení rozložení teploty v tavenině a ve formě, pro vyhodnocení ovlivňujících parametrů
 • Predikce metalurgické délky a vyhodnocení optimálních parametrů procesu pro zlepšení energetické účinnosti
 • Výpočet čela tuhnutí pro zabránění vytečení a vyhodnocení tepelného gradientu a rychlosti ochlazování
 • Podpora k dosažení vysoké produktivity a nákladové a energetické efektivity
 • Snížení pórovitosti, smršťování a optimalizace návrhu licího koryta a geometrie licích trysek
 • Virtuální návrh a optimalizace procesu kontinuálního lití
 • Možnost přerušovaného lití pro lepší kontrolu procesu
Kontinuální lití - publikace

Autonomous Mathematical Optimization of Continuous Casting Processes

Editors:

Wilfried Schäfer, Götz Hartmann, Erik Hepp, MAGMA GmbH, Aachen, Germany
Dieter G. Senk, Sonja Stratemeier, IEHK RWTH Aachen University, Germany

The publication introduces a numerical simulation based optimization strategy, following rigorous thermodynamic and thermo mechanical models as well as a strictly methodic approach.

více o publikaci