Spolehlivé odlitky a jejich vysoká kvalita pro konstruktéry a specializované dodavatele

Při návrhu odlitku nejde jen o jeho funkčnost. Musí také splňovat další požadavky jako jsou optimální výrobní náklady, efektivní využití výrobních zařízení, technologičnost, robustnost a kvalita procesů s minimálním výrobním časem. Toto jsou základní výzvy během fází koncepce a návrhu tvaru odlitku.

Integrované metodologie v programu MAGMASOFT®, v poslední verzi MAGMASOFT® 5.4., usnadňují spolupráci konstruktérů odlitků a manažerů dodavatelského řetězce s odborníky ze sléváren – tím systematicky, efektivně a srozumitelně podporuje současně probíhající konstrukční návrh a integrování do produktového vývoje.

MAGMASOFT® je unikátní integrovanou metodologií pro návrh experimentů a autonomní optimalizaci. S jejich pomocí je program schopen automaticky spouštět a vyhodnocovat různé tvary odlitků a kombinace procesních parametrů. To umožňuje konstruktérům odlitků a odborníkům z oblasti výroby společně vybrat a vyhodnotit potenciál jednotlivých návrhů a učinit tak bezpečná rozhodnutí v rané fázi vývoje.

Bezproblémová integrace MAGMASOFT® do prostředí CAE přináší strategické a konkurenční výhody tím, že poskytuje systematické znalosti o závislostech a variabilitě výrobních procesů v počátečních fázích návrhu a vývoje.

MAGMASOFT® umožňuje posouzení rizika prostřednictvím virtuální validace produktu a robustnosti výroby v přípravném období před schválením produktu.

V tomto ohledu je MAGMASOFT® nástrojem pro zajištění procesů rozhodování a kontinuálního zlepšování, které zajišťují potenciál úspory hmotnosti při konstrukci odlitků, jakož i spolehlivé a robustní výrobní procesy – využití plného potenciálu technologie odlévání.

MAGMASOFT® načítá i zapisuje jak do univerzálních CAD formátů, tak do přímých formátů. Výsledky lze jednoduše převést do zátěžových nebo crash testů. Jsou podporovány i moderní VR technologie.

 

Spolehlivé odlitky a robustní kvalita pro konstruktéry a dodavatele

Procesní návrh odlévaných komponent je poháněn více než jen funkčností. Splnění dalších klíčových kritérií, jako je efektivita nákladů, efektivita zdrojů, odlévatelnost, robustnost a kvalita procesů v minimální době představuje základní výzvy během fází koncepce a návrhu komponent.

Zjistěte více jak s pomocí MAGMA Engineering můžete dosáhnout svých cílů.

Odlitky - odběratelé