Veškeré textové a obrazové dokumenty na této webové stránce  jsou chráněny  německými zákony o autorských právech  a národními a mezinárodními úmluvami, dohodamii a zákony. Nesmí být ukládány, kopírovány nebo rozšiřovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti MAGMA Gießereitechnologie GmbH. Data a soubory nabízené ke stažení jsou personalizovány a nemohou být  kopírovány a rozšiřovány. Nedodržení těchto pokynů může být hodnoceno jako trestný čin.

Veškeré názvy, označení, loga a produkty uvedené na webových stránkách společnosti MAGMA jsou vlastnictvím jednotlivých majitelů a  jsou zde používány s jejich výslovným svolením.

Veškeré příspěvky třetích stran jsou označeny jako takové. Kopírování, modifikace, rozšiřování a jakýkoli jiný druh použití vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.

MAGMA, MAGMASOFT® autonomous engineering, MAGMAinteract®, MAGMA C+M, MAGMA CC jsou produkty společnosti MAGMA Gießereitechnologie GmbH, Aachen, Spolková republika Německo.

MAGMA, MAGMASOFT® autonomous engineering and MAGMAinteract® jsou registrované ochranné známky společnosti MAGMA Gießereitechnologie GmbH.

Autonomous Engineering® je registrovaná ochranná známka společnosti MAGMA Foundry Technologies Inc.

© Copyright 2021, MAGMA Gießereitechnologie GmbH, Aachen, Spolková republika Německo. Všechna práva vyhrazena.