PŘÍNOSY MAGMA CC 5.5

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMA CC 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMA CC 5.5

  • Výpočet procesů kontinuálního lití oceli pro zařízení s vertikálním ohybem.
  • Zlepšení modelování počáteční fáze procesu kontinuálního lití pro hliníkové odlitky (Aluminium DC).
  • Predikce vzniku trhlin při kontinuálním odlévání. Nová kritéria napomáhající lepšímu porozumění možnosti vzniku trhlin.

HLAVNÍ VÝHODY MAGMA CC 5.5

  • Zvýšení bezpečnosti redukcí úniku taveniny a poškození během procesu.
  • Robustní a optimalizované procesy minimalizováním porozity, vměstků a trhlin.
  • Snížení nákladů omezením množství zmetků pomocí optimalizovaných procesních oken.
  • Efektivita zvyšováním produktivity a snižování spotřeby energie.

Před stažením souboru PDF prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

Temperature MAGMAinteract®