Prospekt Kokilové lití

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 6.0

Nové možnosti a nové algoritmy poskytují lepší a přesnější znázornění celého procesu kokilového lití:

 • Sledování a vyhodnocení zahlceného vzduchu ve vtoku a odlitku v průběhu odlévání
 • Vznik a pohyb plynů v jádrech během plnění a tuhnutí
 • Vliv povrchového napětí taveniny a smáčení
 • Přesný popis licích podmínek odlitku
 • Ohřev formy před zahájením výroby
 • Vliv proudění chladicími kanály na lokální přenos tepla z formy
 • Vliv elektrických topných patron a variotermické regulace na tepelnou bilanci formy
 • TAG sítě pro přesnější zohlednění tvaru odlitku a menší počet elementů díky lokálnímu zhrubnutí sítě

HLAVNÍ VÝHODY

Správný nástroj pro rozhodování o návrhu odlitků, optimalizaci a výrobních procesech:

 • Rychlé a spolehlivé rozhodování díky snadnějšímu vyhodnocení zahlceného vzduchu v odlitku
 • Kratší doba vývoje díky lepšímu pochopení vlivu zahlceného vzduchu a plynů v jádrech na kvalitu odlitku
 • Úspora času při návrhu nástrojů díky lepšímu pochopení tepelné bilance formy
 • Vyšší produktivita díky optimálnímu ohřevu formy v přípravné fázi výroby
 • Rychlejší optimalizace návrhů odlitků a procesů díky zkrácení doby výpočtu

 

Přes stažením souboru PDF, prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt