Predikovatelná výroba jader

Kvalita a ziskovost pískových jader je dána konstrukcí jaderníku, produktivitou procesu, opakovatelností výrobních podmínek vstřelování/profuku a vytvrzování, ale také výslednými vlastnostmi jádra.

MAGMA C+M umožňuje automatické nalezení robustních procesních podmínek a optimalizovaná řešení výroby jader včetně vstřelování, vytvrzování vzduchem či vytvrzovacím plynem pro organické i anorganické pojivové systémy, a to jak ve studeném či vyhřívaném jaderníku. Integrované nástroje pro statistické vyhodnocení virtuálních experimentů nabízí výrobcům forem či jader nástroj k nalezení optimální technologie a procesních parametrů, jako například:

  • robustní návrh formy a redukce opotřebení jaderníku díky optimalizaci vzduchových trysek a odvzdušňovacích sítek
  • prověření nastavení tepelného režimu jaderníku, určení doby potřebné k vytvrzení
  • prakticky orientované nastavení robustních procesních parametrů k dosažení stabilní kvality vstřelování a vytvrzování
  • redukce obsahu pojiva a spotřeby aminu
  • vyloučení časově náročných zkušebních kusů a nákladných úprav v provozu

 

MAGMA C+M je unikátní tím, že díky integrovaným metodám virtuálních experimentů a autonomní optimalizace, umožňuje automaticky prověřit různé konstrukce jaderníků a kombinace výrobních parametrů. MAGMA C+M pomáhá zjistit takové nastavení procesu, které vede k dosažení požadových vlastností. Toto nastavení lze najít rychle a spolehlivě, přitom dosáhnout různé cíle, které zahrnují velké množství důležitých faktorů pro kvalitu jádra.

To vše dělá z MAGMA C+M nástroj pro výrobce jaderníků a jader, který umožní nalézt ideální návrh jaderníku, dosáhnout spolehlivého výrobního procesu, minimalizovat vady, určit stabilitu procesu a využít plně potenciál vstřelovaného materiálu a výrobního procesu, při současném vyloučení ekonomických rizik.

Jádra a formy - případová studie

Giving vent to trapped core gasses

A gray iron cylinder head for a large natural gas engine block application showed persistent gas defects right under the top surface of the casting.

více o případové studii