MAGMASOFT® autonomous engineering

MAGMASOFT® je komplexní a efektivní nástroj pro optimalizaci kvality odlitků, optimalizaci procesních podmínek a snížení výrobních nákladů. V důsledku toho lze s využitím metodiky virtuálního návrhu experimentů a autonomní optimalizace stanovit robustní procesní parametry a optimalizované technologické návrhy odlitků pro všechny odlévané materiály a procesy včetně tepelného zpracování a metalurgie taveniny - efektivně a komplexně současně.

Pomocí Autonomous Engineering mohou být simulace s MAGMASOFT® použity v automatizovaném virtuálním testovacím plánu, který sleduje různé kvalitativní a nákladové cíle současně. Široké znalosti a hmatatelné praktické pokyny/opatření jsou generovány s ohledem na konstrukční a procesní podmínky pro plnění forem, tuhnutí a chladnutí. Rozsah výsledků zahrnuje zbytková napětí a deformaci, tvorbu mikrostruktury a lokální mechanické vlastnosti.

Modulární stavba softwaru pokrývá celý procesní řetězec odlévaných součástí. Software je možné použít pro optimalizaci robustnosti procesů a kvality odlitků od koncepčního až po konečný design komponentů, během tvorby návrhu a prototypování nástrojů až po samotnou výrobu a následné tepelné zpracování.

MAGMASOFT® nabízí tyto hlavní výhody:

 • Podporuje všechny odlévané materiály a všechny aspekty výroby odlitků včetně tavení a metalurgie, výroby modelového zařízení a výroby jader, apretaci a opravy
 • Nabízí virtuální testovací pole pro snížení výskytu slévárenských vad s vysokým stupněm volnosti bez výrobního rizika
 • Stanoví optimalizované provozní body pro kvalitu, využití kovu a náklady
 • Určuje optimální procesní podmínky pro robustní procesní okna včas a spolehlivě
 • Umožňuje rychlejší rozhodování o stanovení časových úspor pro všechny zúčastněné strany
 • Umožňuje řízení kvality vytvářením systematického chápání toho, jak variabilita procesu ovlivňuje kvalitu
 • Zlepšuje komunikaci a důvěru ve vaší firmě a ve spolupráci se zákazníky
 • Nabízí spolehlivé a včasné informace pro konstruktéry pro robustní vývoj produktů a procesů

MAGMASOFT® standard má modulární stavbu a obsahuje následující funkce pro komplexní simulaci:

 • Společné grafické uživatelské rozhraní pro všechny moduly
 • Perspektiva řízení projektů pro zpracování simulačních a optimalizačních projektů
 • Parametrické objemové modelování geometrií pomocí CAD kernelu, stejně tak import a export CAD dat
 • Automatické zapojení geometrií pro simulaci
 • Komplexní mapování procesů s přímým přístupem ke všem materiálům, procesním krokům a odpovídajícím simulačním nastavením
 • Definice virtuálních návrhů a parametrů optimalizačních cyklů
 • Simulační programy pro výpočet plnění, tuhnutí, chladnutí a aplikací pro sériové odlévání
 • Interaktivní a automatické vyhodnocení výsledků: současně je možné otevřít a upravit několik perspektiv
 • Perspektiva vyhodnocení výsledků pro komplexní vizualizaci a vyhodnocení výsledků simulace
 • Jednoduché kvantitativní hodnocení virtuálního návrhu experimentů nebo optimalizačních cyklů
 • Databázový modul pro správu termofyzikálních a dalších relevantních procesních dat potřebných pro simulaci

 

MAGMASOFT® je modulárně rozšiřitelný

MAGMASOFT® lze snadno propojit s dalšími moduly pro konkrétní procesy, materiály nebo aspekty kvality.

MAGMAiron, MAGMAsteel, MAGMAnonferrous
Moduly specifické pro daný materiál umožňují predikovat mikrostruktury a berou v úvahu vlastnosti slitin a metalurgii.

MAGMAhpdc, MAGMAlpdc, MAGMApermanent mold, MAGMAwheel, MAGMAinvestment casting
Procesní moduly umožňují zohlednění specifických požadavků daného procesu a řízení výrobního procesu.

MAGMAc+m (core and mold), MAGMAdielife
Produkty a funkce pro predikci vstřelování jádra, jeho následné vytvrzování a pomoc při vyhodnocení životnosti formy s co nejlepším využitím dostupných znalostí.

MAGMA HT thermal, MAGMAstress, MAGMAlink, MAGMAdielife
Moduly pro simulaci namáhání odlitků po odlití, tepelném zpracování nebo obrábění a výměna informací založených na výsledcích simulace, zajišťují konstrukci odlitých dílů pro jejich výkon.

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 5.4 – Autonomous Engineering

Společnost MAGMA představuje nejnovější verzi softwaru MAGMASOFT® 5.4, obsáhlou sadu nástrojů s novými možnostmi pro optimalizaci návrhů odlitků, nástrojů a robustních výrobních procesů.

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 7 a 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

Tyto webové stránky používají soubory cookie k zajištění lepšího prohlížení. Ochrana osobních údajů