MAGMASOFT® 5.5 - rychleji k cíli

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 5.5

Zcela nové možnosti napomáhají dosažení cíle ještě rychleji a jednodušeji.

 • Interaktivní 3D-vizualizace projektů
 • Jednoduché uspořádání geometrie
 • Efektivní vytváření obrazu pomocí Multiview
 • Nová kvalitativní kritéria pro vyhodnocení kruhovitosti a rovinnosti odlitku
 • Rozšířené možnosti MAGMAinteract®
 • Stahování z webových stránek MAGMASOFT®

Více o výhodách a přínosech MAGMASOFT® 5.5

MAGMASOFT® autonomous engineering

MAGMASOFT® je komplexní a efektivní nástroj pro optimalizaci kvality odlitků, optimalizaci procesních podmínek a snížení výrobních nákladů. V důsledku toho lze s využitím metodiky virtuálního návrhu experimentů a autonomní optimalizace stanovit robustní procesní parametry a optimalizované technologické návrhy odlitků pro všechny odlévané materiály a procesy včetně tepelného zpracování a metalurgie taveniny - efektivně a komplexně současně.

Pomocí Autonomous Engineering mohou být simulace s MAGMASOFT® použity v automatizovaném virtuálním testovacím plánu, který sleduje různé kvalitativní a nákladové cíle současně. Široké znalosti a hmatatelné praktické pokyny/opatření jsou generovány s ohledem na konstrukční a procesní podmínky pro plnění forem, tuhnutí a chladnutí. Rozsah výsledků zahrnuje zbytková napětí a deformaci, tvorbu mikrostruktury a lokální mechanické vlastnosti.

Modulární stavba softwaru pokrývá celý procesní řetězec odlévaných součástí. Software je možné použít pro optimalizaci robustnosti procesů a kvality odlitků od koncepčního až po konečný design komponentů, během tvorby návrhu a prototypování nástrojů až po samotnou výrobu a následné tepelné zpracování.

MAGMASOFT® nabízí tyto hlavní výhody:

 • Podporuje všechny odlévané materiály a všechny aspekty výroby odlitků včetně tavení a metalurgie, výroby modelového zařízení a výroby jader, apretaci a opravy
 • Nabízí virtuální testovací pole pro snížení výskytu slévárenských vad s vysokým stupněm volnosti bez výrobního rizika
 • Stanoví optimalizované provozní body pro kvalitu, využití kovu a náklady
 • Určuje optimální procesní podmínky pro robustní procesní okna včas a spolehlivě
 • Umožňuje rychlejší rozhodování o stanovení časových úspor pro všechny zúčastněné strany
 • Umožňuje řízení kvality vytvářením systematického chápání toho, jak variabilita procesu ovlivňuje kvalitu
 • Zlepšuje komunikaci a důvěru ve vaší firmě a ve spolupráci se zákazníky
 • Nabízí spolehlivé a včasné informace pro konstruktéry pro robustní vývoj produktů a procesů

MAGMASOFT® standard má modulární stavbu a obsahuje následující funkce pro komplexní simulaci:

 • Společné grafické uživatelské rozhraní pro všechny moduly
 • Perspektiva řízení projektů pro zpracování simulačních a optimalizačních projektů
 • Parametrické objemové modelování geometrií pomocí CAD kernelu, stejně tak import a export CAD dat
 • Automatické zapojení geometrií pro simulaci
 • Komplexní mapování procesů s přímým přístupem ke všem materiálům, procesním krokům a odpovídajícím simulačním nastavením
 • Definice virtuálních návrhů a parametrů optimalizačních cyklů
 • Simulační programy pro výpočet plnění, tuhnutí, chladnutí a aplikací pro sériové odlévání
 • Interaktivní a automatické vyhodnocení výsledků: současně je možné otevřít a upravit několik perspektiv
 • Perspektiva vyhodnocení výsledků pro komplexní vizualizaci a vyhodnocení výsledků simulace
 • Jednoduché kvantitativní hodnocení virtuálního návrhu experimentů nebo optimalizačních cyklů
 • Databázový modul pro správu termofyzikálních a dalších relevantních procesních dat potřebných pro simulaci

 

MAGMASOFT® je modulárně rozšiřitelný

MAGMASOFT® lze snadno propojit s dalšími moduly pro konkrétní procesy, materiály nebo aspekty kvality.

MAGMAiron, MAGMAsteel, MAGMAnonferrous
Moduly specifické pro daný materiál umožňují predikovat mikrostruktury a berou v úvahu vlastnosti slitin a metalurgii.

MAGMAhpdc, MAGMAlpdc, MAGMApermanent mold, MAGMAwheel, MAGMAinvestment casting
Procesní moduly umožňují zohlednění specifických požadavků daného procesu a řízení výrobního procesu.

MAGMAc+m (core and mold), MAGMAdielife
Produkty a funkce pro predikci vstřelování jádra, jeho následné vytvrzování a pomoc při vyhodnocení životnosti formy s co nejlepším využitím dostupných znalostí.

MAGMA HT thermal, MAGMAstress, MAGMAlink, MAGMAdielife
Moduly pro simulaci namáhání odlitků po odlití, tepelném zpracování nebo obrábění a výměna informací založených na výsledcích simulace, zajišťují konstrukci odlitých dílů pro jejich výkon.

Nejnovější publikace

Benefits for Users and Decision Makers – the New MAGMASOFT® 5.5

Efficient casting development, safe starts of production and robust production windows are the focus of the foundry industry. With this in mind, the new MAGMASOFT® Release 5.5 makes significant contributions for creating even more value in casting design, in toolmaking and in the foundry. Particular emphasis has been placed on further simplified and efficient use of the software and its results. Find more information in the press release.

 

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.