MAGMASOFT® 6.0 - správný nástroj pro kokilové lití

NEJVÉTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 6.0 - Neželezné kovy

Nové možnosti a nové algoritmy poskytují lepší a přesnější znázornění celého procesu kokilového lití:

 • Sledování a vyhodnocení zahlceného vzduchu ve vtoku a odlitku v průběhu odlévání
 • Vznik a pohyb plynů v jádrech během plnění a tuhnutí
 • Vliv povrchového napětí taveniny a smáčení
 • Přesný popis licích podmínek odlitku
 • Ohřev formy před zahájením výroby
 • Vliv proudění chladicími kanály na lokální přenos tepla z formy
 • Vliv elektrických topných patron a variotermické regulace na tepelnou bilanci formy
 • TAG sítě pro přesnější zohlednění tvaru odlitku a menší počet elementů díky lokálnímu zhrubnutí sítě

více o výhodách a přínosech

Robustní výroba odlitků z neželezných kovů a jejich reprodukovatelná kvalita

Kvalita a ziskovost při výrobě odlitků z neželezných kovů je ovlivňována konstrukcí nástrojů, návrhy vtokových soustav a uspořádáním nálitků, vhodně řízenou temperací kokil či trvalých forem a reprodukovatelnými výrobními podmínkami pro metalurgickou úpravu taveniny a chemické složení slitin.

MAGMASOFT® v nejnovější verzi a s nadstavbovými moduly je schopen autonomně navrhnout robustní procesní podmínky a optimalizovaná řešení pro odlitky z neželezných kovů litých do pískových forem, kokil a do nízkotlakých forem, pokud jde o geometrii odlitků, návrhy kokil a forem, tepelné řízení a procesní parametry. Integrované nástroje pro statistické sestavení virtuálních návrhů experimentů a automatické vyhodnocení výsledků asistují slévárenským technologům a inženýrům při stanovování optimálních procesních podmínek či geometrií odlitků, například pokud jde o:

 • optimalizace vtokové soustavy pro snížení turbulence během plnění, snížení plynových a oxidických vměstků a pro zamezení problémů se studenými spoji, či nedolití
 • umístění a velikost nálitků pro zamezení výskytu staženin a ředin při zachování dobrého využití tekutého kovu
 • účinné řízení rozložení teplotních polí uvnitř forem a kokil a jejich prodloužená životnost
 • optimální chemické složení taveniny jako prevence výskytu kritických fází během tuhnutí a následného chladnutí
 • robustní procesní parametry, včetně metalurgické úpravy taveniny pro dosažení požadované mikrostruktury a mechanických vlastností
 • optimalizovaný design nástrojů a podmínek při tepelném zpracování pro minimalizaci zbytkových pnutí a deformací odlitků

 

Jedinečná integrovaná metodologie virtuálního experimentování a autonomní optimalizace umožňuje softwaru MAGMASOFT® automaticky vytvářet různé kombinace technologických návrhů a kombinace procesních parametrů u odlitků z neželezných kovů. MAGMASOFT® pomáhá najít skupinu procesních podmínek, které nejlépe splňují předem stanovené požadavky a cíle. Toto se provádí rychle a komplexně, sladěním různých cílů s ohledem na všechny aspekty, které jsou rozhodující pro kvalitu odlitků z neželezných kovů.

Díky tomu je MAGMASOFT® klíčovým nástrojem pro konstruktéry odlitků, výrobce modelů a nástrojů a pro sléváče k vytvoření optimálních technologických návrhů odlitků, realizaci spolehlivých výrobních procesů, minimalizaci rizik v kvalitě, nastavení spolehlivých procesních oken a využití plného potenciálu materiálů z neželezných odlitků.

Neželezné kovy - reference

Methodical Assessment of Different Casting Layouts

At ZI in Bergzabern, Germany, the new virtual experimentation capabilities in MAGMA5 were recently used to make a successful comparison of different production alternatives for a gear housing.

více o referenci