MAGMASOFT® 6.0 - MAGMA Steel HT – větší výběr slitin

MAGMA Steel HT nabízí ocelářům rozsáhlejší výběr slitin, které lze použít pro simulaci tepelného zpracování. Výsledky, které jsou závislé na typu slitiny, umožnují přesnější odhad mikrostruktur a vlastností odlitků během tepelného zpracování i po něm, např. počáteční teploty vzniku austenitu nebo martenzitu.

Optimalizovaná výroba vysoce kvalitních ocelových odlitků

Kvalita a ziskovost ocelových odlitků je dána použitou slévárenskou technologií, produktivitou výrobního procesu, opakovatelností výrobních podmínek a vlastnostmi odlévané oceli po odlití a tepelném zpracování.

MAGMASOFT®, v poslední verzí a s nadstavbovými moduly nabízí automatizované stanovení robustnosti procesních podmínek a optimální řešení pro plnění, tuhnutí a tepelné zpracování všech typů ocelí. Integrované nástroje pro statistické vyhodnocení virtuálních experimentů nabízí technologům nástroj k nalezení optimální slévárenské technologie a procesních parametrů, jako například:

  • optimalizace vtokové soustavy ke zlepšení povrchové jakosti a usnadnění čištění odlitků
  • eliminace staženin a porezity, vedoucí k vysokým hodnotám využití kovu
  • prevence vzniku nežádoucích fází při tuhnutí, ve kterém lze zohlednit i konvekci a segregaci
  • nalézt optimální tvar pro minimalizaci rizika trhlin a rozměrových odchylek
  • možnost nalézt ideální tepelné zpracování, které povede k požadovaným mikrostrukturám a mechanickým vlastnostem

 

MAGMASOFT® je unikátní tím, že díky integrovaným metodám virtuálních experimentů a autonomní optimalizace, umožňuje automaticky nalézt ideální slévárenskou technologii v kombinaci s potřebnými výrobními parametry. MAGMASOFT® pomáhá zjistit takové nastavení procesu, které vede k požadové specifikaci odlitku. Toto nastavení lze najít rychle a spolehlivě, přitom dosáhnout různé cíle, které zahrnují velké množství důležitých faktorů pro kvalitu odlitku.

To vše dělá z MAGMASOFT® nástroj pro konstruktéry, výrobce modelových zařízení a slévárenské technology, který umožní nalézt a ověřit optimální technologii, zavést spolehlivé parametry výrobních procesů, minimalizovat vady a nastavit výrobu tak, aby byl plně využit potenciál ocelí.  


Ocel - nejnovější reference

Optimization of Steel Casting Design and Methoding

více o referenci

Ocel - případová studie

Going With the Flow and Fighting for Air

více o případové studii