PŘÍNOSY MAGMAsteel 5.5

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMAsteel 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAsteel 5.5

  • Predikce mikrostruktury a materiálových vlastností pro nízko a vysoko legované oceli
  • Zohlednění velikosti austenitických zrn
  • Rozšíření limitů množství legujících prvků
  • Přenos výsledků segregace z procesu tuhnutí do simulace tepelného zpracování
  • Nové výsledky pro mikrostrukturu i mechanické vlastnosti

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAsteel 5.5

  • Úspora energie a nákladů během tepelného zpracování
  • Snížení množství testů a měření
  • Predikce lokální mikrostruktury v odlitku v závislosti na době a podmínkách tepelného zpracování
  • Posouzení lokálních mikrostruktur a mechanických vlastností pro splnění požadavků

Před stažením souboru PDF, prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.