(c) MAGMA

MAGMASOFT® - Přesné lití

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® pro přesné lití

Optimalizujte všechny aspekty výroby přesného lití a najděte nejlepší řešení svých požadavků pomocí MAGMASOFT® autonomous engineering.

  • Robustní řešení celého procesu přesného lití
  • Metodický návrh rozložení odlitků a postupů odlévání
  • Robustní výroba pomocí virtuálních experimentů
  • Lepší řešení s využitím automatické optimalizace

Více o výhodách a přínosech MAGMASOFT® pro přesné lití

Robustní a optimalizovaný virtuální proces pro přesné lití

Přesné lití je přínosem pro mnoho průmyslových odvětví jako ekonomická cesta k odlévání kovových dílů s vysokou geometrickou složitostí a rozměrovou přesností. Nicméně výrobní náklady a doba přípravy během výroby mohou omezit konkurenceschopnost přesného lití jako preferované výrobní cesty. Simulace procesu je moderním nástrojem k eliminaci zkušebních odlitků a ke zlepšení kvality, výrazně snižuje výrobní náklady a čas. Umožňuje posoudit technickou proveditelnost nových dílů a najít nejlepší možný kompromis mezi kvalitou odlitku a výrobními náklady ještě před vyhotovením nákladných prototypů.

MAGMASOFT® zohledňuje tepelné podmínky přesného lití během lití, tuhnutí i chladnutí kovu. Což zahrnuje:

  • přesné zohlednění tepelného vyzařování z horké skořepiny
  • stínění mezi sousedními povrchy a akumulace tepla v kapsách
  • chladnutí skořepiny před odléváním
  • lokální zesílení skořepiny
  • zohlednění izolačních materiálů nebo chladítek
  • řízené chlazení/ponořování odlitku včetně skořepiny

Virtuální vstřikování vosku

Publication in Area of Investment Casting

Robust and Optimized Virtual Process Chain for Investment Casting

Editors:

Max Peymandar, Daniel Schmidt and Jörg C. Sturm, Aachen

Using real industrial applications as examples, this paper will provide an overview of new developments and demonstrate current capabilities of the simulation software MAGMASOFT® in addressing the entire process chain of investment casting virtually.

Read Publication