Cílené tepelné zpracování

Po odlití je potřeba většinu odlitků podrobit tepelnému zpracování, aby bylo dosaženo požadovaných mikrostruktur a mechanických vlastností. Teplotní pole odlitku při simulaci tepelného zpracování v modulu MAGMAheat treatment, je počítáno v každé fázi tepelného zpracování na základě následujících parametrů:

  • Teploty v peci
  • Procesní časy
  • Procesní teploty
  • Kalící média a teploty lázní

Virtuální optimalizace procesu tepelného zpracování nabízí:

  • Redukce procesních časů v peci
  • Nalezení potřebného tepelného zpracování tak, aby bylo dosaženo požadované mikrostruktury, rozložení zbytkového napětí nebo mechanických vlastností
  • Analýza vlivu proměnných procesních parametrů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti
  • Minimalizace deformací odlitků při tepelném zpracování
  • Redukce nákladů na rozsáhlé zkoušky a vývojové časy

Virtuální experimenty umožňují systematické kombinování teplot a časů tak, aby byl nalezen nejlepší kompromis mezi pevností a tažností.

Je možné provést výpočet přerozdělení zbytkových napětí z procesu lití, například pro žíhání litinových odlitků. U litin je kromě běžného žíhání také možná komplexní optimalizace výrobního procesu ADI litin.

U strukturálních dílů vyrobených z hliníku lze mimo jiné navrhnout optimální podpěrky na tepelné zpracování, s využitím simulace hodnot zbytkového napětí při tepelném zpracování.

Pomocí simulace lze minimalizovat riziko prasklin vlivem velkých teplotních gradientů při kalení, pomocí virtuálních úprav příslušných procesů a optimalizaci tvaru.

Tepelné zpracování - případová studie

Casting Distortions During Solution Treatment

Aluminum castings are often heat-treated to increase mechanical properties and simultaneously decrease thermal stresses induced by the casting process.

více o případové studii