PŘÍNOSY MAGMAhpdc 5.5

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMAhpdc 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAhpdc 5.5

Nové možnosti pro predikci pohybu zahlceného vzduchu v průběhu plnění formy nabízí

  • nový algoritmus pro pohyb vzduchu v tavenině a kvantitativní výsledky pro vzduch
  • křivky pro predikci množství vzduchu a vyhodnocení odvzdušnění formy
  • vakuum jako proměnná pro virtuální DoE a optimalizaci odvzdušnění
  • rozšířený model dosazování pro tlakové lití zohledňující třetí fázi
  • vyhodnocení veškerého chybějícího objemu (zahlcený vzduch a porezita) v jednom výsledku
  • přesnější výpočet uzavírací síly

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAhpdc 5.5

Nové a vylepšené schopnosti pro predikci unášeného vzduchu a vady smrštění v MAGMAhpdc

  • šetří čas a úsilí uživatele při návrhu projektu a jeho vyhodnocení
  • činí predikci zahlceného vzduchu a porezity přesnější a rozhodování více odůvodnitelné
  • zkrácení času od nápadu k sériové výrobě pomocí optimalizace odvzdušnění a procesu
  • vede ke zvýšení bezpečnosti a stability procesu vysokotlakého lití prostřednictvím společného vyhodnocené všech objemových nedostatků

Před stažením souboru PDF prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu k Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

PorIntAir MAGMAinteract®