Tvorba a práce s uživatelskými kritérii a inverzní optimalizace

V rámci tohoto workshopu se seznámíte se základy inverzní optimalizace a naučíte se pracovat s uživatelskými kritérii ("User Results") pro simulaci a optimalizaci pomocí sw MAGMASOFT®. Použitím inverzní optimalizace zjistíte, jak co nejlépe přizpůsobit okrajové podmínky simulačního modelu Vašim skutečným procesním podmínkám, na základě výsledků měření získaných ve Vaší slévárně. To Vám umožní ještě lépe přizpůsobit výsledky simulace skutečnému procesu.

Obsah:

  • Co je to inverzní optimalizace
  • Import naměřených dat, např. teplotní křivky
  • Jak nastavit inverzní optimalizaci
  • Možnosti využití inverzní optimalizace
  • Vytváření vlastních uživatelských kritérií
  • Standardizace 'User Results' při Vašich každodenních pracovních postupech

Požadovaná kvalifikace: Zkušenosti s MAGMASOFT®

Cílová skupina: Uživatelé sw MAGMASOFT® kteří chtějí prohloubit své znalosti týkající se inverzní optimalizace a uživatelských kritérií.

Rozsah školení: 2 dny

Místo:

MAGMA Gießereitechnologie GmbH, org. složka
K Vinici 1256, 530 02 Pardubice
MAGMAacademy

 

We are looking forward to receiving your application under jobs@magmasoft.de!

Please use the following address for sending your documents by post:

MAGMA GmbH
Kackertstr
. 16-18
52072 Aachen
Germany