MAGMASOFT® 5.4.1 – Autonomous Engineering

MAGMA představuje novou verzi MAGMASOFT® 5.4.1, která nabízí řadu nových možností a vylepšení týkající se virtuální predikce a optimalizace všech slévárenských procesů, včetně kontinuálního lití a výroby jader.

Stáhnout tiskovou zprávu

View, Act, INTERACT

MAGMAinteract® je nový software pro vizualizaci výsledků MAGMASOFT® (obr. 1). Tento bezplatný 3D prohlížeč umožňuje intuitivní zobrazení informací exportovaných ze sw MAGMASOFT® 5.4.1. Tato rychlá a jednoduchá prezentace napomáhá k lepší komunikaci mezi všemi stranami, které mají zájem o výsledky sw MAGMASOFT®, ať již v rámci organizace, ale také mezi dodavateli a zákazníky.

MAGMAinteract® nabízí tyto hlavní funkce: interaktivní zobrazení všech 3D výsledků sw MAGMASOFT®, animace plnění formy (také pomocí trasovacích částic) a proces tuhnutí, vizualizace všech výsledků a kritérií včetně deformací v předem definovaných průřezech a interaktivní vyhodnocení návrhů experimentů pomocí paralelních souřadnicových diagramů. Všechny výsledky může uživatel otáčet, měnit jejich velikost a posouvat.

Díky této aktuální verzi mohou uživatelé sw MAGMASOFT® exportovat vybrané výsledky a zpřístupnit je třetím stranám v komprimovaném formátu MAGMAinteract®.  MAGMAinteract® si může zdarma stáhnout kdokoli, kdo má zájem o prohlížení výsledků MAGMASOFT® přímo z webových stránek společnosti MAGMA (www.magmasoft.com/interact) na počítače se systémem Microsoft Windows 7 nebo vyšším.

Stáhnout MAGMAinteract®

Nové možnosti a výhody

Pro procesy tlakového lití mohou být výsledky teploty, rychlosti a tlaku nebo také vtokové soustavy, zobrazeny a animovány přímo na virtuálních částicích (trasovacích částicích). To zjednodušuje celkové posouzení a zodpovězení otázek souvisejících s procesem plnění (obr. 2). Pro návrh profilu lisování, jsou nyní k dispozici různé možnosti vyhodnocení křivek rychlosti pístů a tlakové křivky snížené pomocí funkce PQ².

Také uživatelé MAGMA C+M mohou nyní využívat nové možnosti pro vyhodnocení vstřelu s virtuálními částicemi pro návrh a optimalizaci výroby jader. Typickými příklady použití je hodnocení různých rychlostí proudění plynu a toku písku nebo hodnocení chladícího efektu vzduchu při vytvrzování anorganicky vázaných jader (obr. 3).

Ve spolupráci se společností DISA byla aktualizována databáze modulu MAGMAdisa, a to pro všechny aktuální formovací linky. Spolu se společností  FOSECO byly do databáze geometrie přidány nové datové sady pro nálitky SCK. Uživatelé MAGMA C + M mohou nyní v několika jednoduchých krocích interaktivně umisťovat trysky z parametrické databáze na povrch základní geometrie. V perspektivě výsledků byla provedena řada zlepšení pro rychlejší zobrazení a vyhodnocení výsledků. Nyní lze použít funkci výběru („picking“) pro zobrazení výsledků na předem vybraných místech.

Nové optimalizační cíle jsou nyní k dispozici pro uživatele simulací stresu. Například, predikce deformací mohou být vyhodnoceny a optimalizovány s ohledem na jejich odchylky vůči definovaným bodům, čarám nebo úhlům. Pro simulace tepelného zpracování byla provedena významná zlepšení pro automatické stanovení míst kontaktu mezi odlitkem a rámem tepelného zpracování (obr. 4). Všechny kontakty jsou automaticky zjištěny a průběžně aktualizovány na základě deformace odlitku a podpory. Tímto způsobem je skutečná situace modelována a je zajištěno, že předpokládaná deformace vždy odpovídá realitě (obr. 4).

Pokročilá simulace procesů kontinuálního lití

MAGMA CC, program pro simulaci a optimalizaci procesu kontinuálního lití, byl rozšířen o další tepelná kritéria. Současně nový, nezávislý režim pro modelování procesu horizontálního kontinuálního lití zjednodušuje uživatelům modelování tohoto procesu (obr. 5).

Tisková služba

Pro získání základních informací nebo obrazových materiálů prosím kontaktujte MAGMA:

PR a marketing
press@magmasoft.de
Telefon: +49 241 88901 0