MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

MAGMASOFT® 6.0, nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji. Intuitivní uživatelské rozhraní softwaru MAGMASOFT® 6.0 umožňuje uživatelům přesněji analyzovat výsledky a činit tak co nejlepší rozhodnutí. MAGMASOFT® 6.0 zcela usnadňuje i zefektivňuje práci se softwarem a nabízí nový zážitek při tvorbě simulace slévárenského procesu.

Stáhnout

 (c) MAGMA GmbH

Jednodušší, intuitivnější - prostě snazší!

Uživatelské rozhraní v nové verzi MAGMASOFT® 6.0 bylo kompletně přepracováno. Cílem je poskytnout příslušnou funkci v okamžiku, kdy ji uživatel potřebuje, a tam, kde ji očekává. Nové panely nástrojů jsou zjednodušené a seskupené podle funkcí, zvyšují efektivitu uživatelů při jejich každodenní práci. Snížený počet ikon poskytuje uživatelům okamžitý přístup k nejdůležitějším funkcím. Díky tomu je každý krok při nastavení a vyhodnocení projektu přehlednější a uživatelé se mohou soustředit na to, co je podstatné (obr. 1). Uživatelům je umožněno uložit si důležité funkce, pro přímý přístup při importu, vytváření nebo manipulaci s geometriemi, jako oblíbené. Nové klávesové zkratky zkracují dobu zadávání a dále zjednodušují práci.

Interakce uživatele s geometriemi je usnadněna prostřednictvím nových funkcí. Zobrazení a nastavení důležitá pro jednotlivé projekty jsou v MAGMASOFT® 6.0 zpracovávána centrálně. Uživatelé tak mohou ukládat a používat svá vlastní nastavení po celou dobu práce na projektu, to jim například umožní připravit si důležité detailní pohledy předem při přípravě geometrie a později je použít pro vyhodnocení výsledků. To přispívá, již na začátku, k ještě rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji odlitků a výrobních procesů.

Dalším přínosem pro uživatelé softwaru MAGMASOFT® je až o 80 % kratší dobu načítání projektu. To napomáhá k rychlejšímu přepínání mezi jednotlivými projekty nebo verzemi projektu

Obr. 1: Zjednodušené panely nástrojů, seskupené podle funkcí zejména v Perspektivě výsledků, geometrie a Síti pro efektivnější práci. (c) MAGMA GmbH

Obr. 1: Zjednodušené panely nástrojů, seskupené podle funkcí zejména v Perspektivě výsledků, geometrie a Síti pro efektivnější práci.

Nová stupnice výsledků a vizualizace - efektivní hodnocení výsledků

Díky nové barevné stupnici a rentgenovému zobrazení umožňuje MAGMASOFT® 6.0 ještě realističtější a přesnější vyhodnocení výsledků simulace (obr. 2 a 3). Hodnoty stupnice lze navíc upravit buď přímo, nebo pomocí kolečka myši.

Celkový výkon vizualizace výsledků se výrazně zlepšil. Vyhodnocení výsledků je až desetkrát rychlejší a plynulejší. Navíc výběrem nebo tažením po 3D výsledku se zobrazí jednotlivé vybrané hodnoty výsledku ("Picked Value").

Výkon paralelního zobrazení různých výsledků "Multi View" byl upraven pro přesnější vyhodnocení. Uživatelé mohou intuitivněji a spolehlivěji sladit nastavení a zobrazení i vybrané hodnoty různých výsledků, a to i napříč různými verzemi projektu.

Bylo zjednodušeno také vytváření obrázků a animací. MAGMASOFT® 6.0 poskytuje uživatelům další podporu pro optimalizaci pracovního postupu: pro okamžité sdělování výsledků jsou obrázky a videa vytvářeny rychle a intuitivně

Obr. 2: Nová barevná stupnice pro realističtější a snazší vyhodnocení výsledků. (c) MAGMA GmbH

Obr. 2: Nová barevná stupnice pro realističtější a snazší vyhodnocení výsledků.

Obr. 3: Zobrazení pomocí rentgenu pro získání přesnějších výsledků a predikcí (c) MAGMA GmbH

Obr. 3: Zobrazení pomocí rentgenu pro získání přesnějších výsledků a predikcí

Nové možnosti pro sériové slévárenské procesy

MAGMASOFT® byl aktualizován a rozšířen pro procesy gravitačního tlakového lití. S funkcí TAG-meshing (True Adaptive Geometry), která je již k dispozici pro procesy vysokotlakého lití, nabízí MAGMASOFT® 6.0 inovativní možnosti vytvoření flexibilního lokálního síťování pro skutečné geometrie pro lití do kovových forem. Odpovídající algoritmy simulace (solver) zohledňují speciální požadavky na přesné vyjádření tepelné bilance v kokile, popis volného povrchu kovu, viskozitu taveniny a predikci zahlceného vzduchu s lepší kvalitou výsledků.

Nový solver dokáže současně počítat různé modely proudění (např. proudění chladicími kanály během plnění formy). To uživatelům umožňuje nejen přesněji navrhovat odvzdušnění dutin a sledovat zahlcený vzduch během plnění a tuhnutí formy, ale také přesněji vypočítat tepelnou bilanci v kovové formě pro gravitační lití. Kromě běžných chladicích a topných systémů je nyní k dispozici PI regulace elektrických topných patron a variotermická regulace, s různými teplotami média pro chlazení a ohřev (obr. 4). To také umožňuje výpočet předehřátí formy v přípravné fázi výroby.

Obr. 4: Nové možnosti řízení topných a chladicích okruhů (elektrické topné patrony, variotermická regulace teploty, výpočet průtoku v chladicích kanálech). (c) MAGMA GmbH

Obr. 4: Nové možnosti řízení topných a chladicích okruhů (elektrické topné patrony, variotermická regulace teploty, výpočet průtoku v chladicích kanálech).

Hlavní přínosy pro všechny slévárenské procesy

S MAGMASOFT® 6.0 mohou uživatelé simulovat plnění formy z více licích jamek nebo vtoků za různých okrajových podmínek, a to i při použití automatického plnění. Lze zohlednit vyrovnání hladiny kovu mezi licí jamkou/vtokem a odlitkem na konci plnění formy. Navíc mohou uživatelé rozhodnout, zda má být dutina zcela vyplněna nebo pouze částečně (podle hmotnosti nebo objemu taveniny).

K dispozici jsou také nové 3D výsledky a křivky pro přesnější vyhodnocení plnění a tuhnutí.

MAGMA CC - více simulací pro kontinuální lití

Uživatelé MAGMA CC mohou využít nové možnosti: Lze zohlednit vliv elektromagnetického míchání na proudění a tak lépe vyhodnotit kvalitu výrobku. Kromě toho lze lépe definovat termomechanické chování mezi konti-slitkem a formou pomocí koeficientů přestupu tepla v závislosti na velikosti mezery mezi nimi. V „Result Perspective“ mají uživatelé možnost zobrazení pohybující se geometrie, to umožňuje přesné znázornění skutečného procesu, včetně vizualizace startovacího bloku.

MAGMA Steel HT – větší výběr slitin

MAGMA Steel HT nabízí ocelářům rozsáhlejší výběr slitin, které lze použít pro simulaci tepelného zpracování. Výsledky, které jsou závislé na typu slitiny, umožnují přesnější odhad mikrostruktur a vlastností odlitků během tepelného zpracování i po něm, např. počáteční teploty vzniku austenitu nebo martenzitu.

MAGMAnonferrous - rozšířené složení slitin

V modulu MAGMAnonferrous verze MAGMASOFT® 6.0 byla vylepšena predikce mikrostruktury pomocí lokálního mikromodelu. Škála legujících prvků byla podstatně rozšířena a vliv zjemnění mikrostruktury stroncia zlepšen. Dvě nové fáze s železem umožňují uživatelům ještě lépe predikovat mikrostruktury a lokální vlastnosti hliníkových odlitků.

Tisková služba

Pro získání základních informací nebo obrazových materiálů prosím kontaktujte MAGMA:

PR a marketing
press@magmasoft.de
Telefon: +49 241 88901 0