MAGMASOFT® 5.4.1 – Autonomous Engineering

MAGMA představuje novou verzi MAGMASOFT® 5.4.1, která nabízí řadu nových možností a vylepšení týkající se virtuální predikce a optimalizace všech slévárenských procesů, včetně kontinuálního lití a výroby jader.

Stáhnout tiskovou zprávu

View, Act, INTERACT

MAGMAinteract® je nový software pro vizualizaci výsledků MAGMASOFT® (obr. 1). Tento bezplatný 3D prohlížeč umožňuje intuitivní zobrazení informací exportovaných ze sw MAGMASOFT® 5.4.1. Tato rychlá a jednoduchá prezentace napomáhá k lepší komunikaci mezi všemi stranami, které mají zájem o výsledky sw MAGMASOFT®, ať již v rámci organizace, ale také mezi dodavateli a zákazníky.

MAGMAinteract® nabízí tyto hlavní funkce: interaktivní zobrazení všech 3D výsledků sw MAGMASOFT®, animace plnění formy (také pomocí trasovacích částic) a proces tuhnutí, vizualizace všech výsledků a kritérií včetně deformací v předem definovaných průřezech a interaktivní vyhodnocení návrhů experimentů pomocí paralelních souřadnicových diagramů. Všechny výsledky může uživatel otáčet, měnit jejich velikost a posouvat.

Díky této aktuální verzi mohou uživatelé sw MAGMASOFT® exportovat vybrané výsledky a zpřístupnit je třetím stranám v komprimovaném formátu MAGMAinteract®.  MAGMAinteract® si může zdarma stáhnout kdokoli, kdo má zájem o prohlížení výsledků MAGMASOFT® přímo z webových stránek společnosti MAGMA (www.magmasoft.com/interact) na počítače se systémem Microsoft Windows 7 nebo vyšším.

Stáhnout MAGMAinteract®

obr. 1: MAGMAinteract®, interaktivní nástroj pro zobrazení MAGMASOFT® výsledků  je k dispozici zdarma ke stažení  (www.magmasoft.com/interact).

obr. 1: MAGMAinteract®, interaktivní nástroj pro zobrazení MAGMASOFT® výsledků je k dispozici zdarma ke stažení (www.magmasoft.com/interact).

Nové možnosti a výhody

Pro procesy tlakového lití mohou být výsledky teploty, rychlosti a tlaku nebo také vtokové soustavy, zobrazeny a animovány přímo na virtuálních částicích (trasovacích částicích). To zjednodušuje celkové posouzení a zodpovězení otázek souvisejících s procesem plnění (obr. 2). Pro návrh profilu lisování, jsou nyní k dispozici různé možnosti vyhodnocení křivek rychlosti pístů a tlakové křivky snížené pomocí funkce PQ².

obr. 2: Znázornění teplot pomocí trasovacích částic během fáze plnění u tlakového lití.

obr. 2: Znázornění teplot pomocí trasovacích částic během fáze plnění u tlakového lití.

Také uživatelé MAGMA C+M mohou nyní využívat nové možnosti pro vyhodnocení vstřelu s virtuálními částicemi pro návrh a optimalizaci výroby jader. Typickými příklady použití je hodnocení různých rychlostí proudění plynu a toku písku nebo hodnocení chladícího efektu vzduchu při vytvrzování anorganicky vázaných jader (obr. 3).

obr. 3: Znázornění rychlostí vzduchu a písku při vstřelování jader pomocí trasovacích částic.

obr. 3: Znázornění rychlostí vzduchu a písku při vstřelování jader pomocí trasovacích částic.

Ve spolupráci se společností DISA byla aktualizována databáze modulu MAGMAdisa, a to pro všechny aktuální formovací linky. Spolu se společností  FOSECO byly do databáze geometrie přidány nové datové sady pro nálitky SCK. Uživatelé MAGMA C + M mohou nyní v několika jednoduchých krocích interaktivně umisťovat trysky z parametrické databáze na povrch základní geometrie. V perspektivě výsledků byla provedena řada zlepšení pro rychlejší zobrazení a vyhodnocení výsledků. Nyní lze použít funkci výběru („picking“) pro zobrazení výsledků na předem vybraných místech.

Nové optimalizační cíle jsou nyní k dispozici pro uživatele simulací stresu. Například, predikce deformací mohou být vyhodnoceny a optimalizovány s ohledem na jejich odchylky vůči definovaným bodům, čarám nebo úhlům. Pro simulace tepelného zpracování byla provedena významná zlepšení pro automatické stanovení míst kontaktu mezi odlitkem a rámem tepelného zpracování (obr. 4). Všechny kontakty jsou automaticky zjištěny a průběžně aktualizovány na základě deformace odlitku a podpory. Tímto způsobem je skutečná situace modelována a je zajištěno, že předpokládaná deformace vždy odpovídá realitě (obr. 4).

obr. 4: Plně automatické stanovení míst kontaktu mezi odlitkem a rámem kdykoliv během procesu tepelného zpracování.

obr. 4: Plně automatické stanovení míst kontaktu mezi odlitkem a rámem kdykoliv během procesu tepelného zpracování.

Pokročilá simulace procesů kontinuálního lití

MAGMA CC, program pro simulaci a optimalizaci procesu kontinuálního lití, byl rozšířen o další tepelná kritéria. Současně nový, nezávislý režim pro modelování procesu horizontálního kontinuálního lití zjednodušuje uživatelům modelování tohoto procesu (obr. 5).

obr. 5: Nový režim pro horizontální kontinuální lití v MAGMA CC umožňuje jednodušeji definovat celý proces.

obr. 5: Nový režim pro horizontální kontinuální lití v MAGMA CC umožňuje jednodušeji definovat celý proces.

Tisková služba

Pro získání základních informací nebo obrazových materiálů prosím kontaktujte MAGMA:

PR a marketing
press@magmasoft.de
Telefon: +49 241 88901 0

Tyto webové stránky používají soubory cookie k zajištění lepšího prohlížení. Ochrana osobních údajů