Úspěch přichází s odborníky

Slévárenská teorie v praxi. Slévárenství propojuje mnoho oborů.  Stejně jako “tavící kotel”  naše odvětví spojuje vědu, technologie, ale i zkušenosti z rozdílných oblastí: od oceli k slitinám z lehkých kovů; metalurgii železných i neželezných kovů; technologii lití do písku i do kokil. V MAGMA jsme připraveni být ústředním článkem této skládanky. Slévárny a jejich dodavatelé na celém světě spoléhají na nás, aby uspokojili požadavky, které jsou na ně kladeny. Pomáháme Vám propojit všechny aspekty Vaší společnosti pro její úspěšné fungování nejen dnes, ale i v budoucnosti.

Mezioborová inovace. Slévárenské procesy obsahují mnoho složitých postupů, které musí být dokonale zvládnuty slévači a podporovány simulačními nástroji. Každý den, znalosti a zkušenosti získávány, na základě nepřeberného množství informací ze slévárenství, našimi slévárenskými odborníky  na MAGMA pobočkách i jejími partnery jsou implementovány přímo do dalšího vývoje našeho softwaru. Tyto poznatky jsou doplňovány o další nápady a experimentální výsledky od mnoha  výrobních partnerů, ale i od naší neustále se rozšiřující zákaznické základny. Vývojová skupina MAGMA, mezinárodní team složený ze slévárenských a strojních inženýrů, fyziků, matematiků, materiálových a  počítačových odborníků  - společně z výzkumnými pracovníky na univerzitách a výzkumných institucích po celém světě – je vrcholně kompetentní implementovat tyto informace k zajištění nových inovativních řešení, které usnadňují simulaci složitého slévárenského procesu.

Určování trendu. Simulace slévárenského procesu, tak jak ji známe dnes, byla významně ovlivněna právě společností MAGMA, jelikož máme jasnou vizi jak by měla simulace fungovat. Spojením vědomostí a zkušeností slévárenských inženýrů s odbornými znalostmi výzkumných pracovníků a vývojářů softwaru je tato vize – s podporou strategických partnerů a zákazníků – postupně naplňována v MAGMA.

Naše cíle.  Naším cílem je pokračovat v nastaveném standardu, spojením našich odborných znalostí z oblasti slévárenství a vývoje, v dovršení naší vize o vytvoření dokonalé simulace slévárenského procesu, která Vám přinese obrovské výhody. A to nejen proto, že jsme plně oddáni slévárenskému odvětví, ale také proto, že spatřujeme velké možnosti ve využívání simulací k vytvoření  spolehlivých, efektivních a výnosnějších slévárenských postupů.

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci