PŘÍNOSY MAGMAstress 5.5 - predikce deformace jader

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMAstress 5.5

 (c) MAGMA GmbH

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAstress 5.5

Predikce deformace jádra jako funkce

  • Mechanických vlastností různých ostřiv a pojivových systémů
  • Tepelné zatížení včetně vztlaku během plnění a počáteční fáze tuhnutí
  • Zohlednění geometrie a umístění známek jádra
  • Popis tlakově vázaného porézního pískového materiálu
  • Mechanická data závislá na čase a teplotě

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAstress 5.5

MAGMAstress kvantitativně predikuje napětí a deformace pískových jader, nabízí:

  • Zvýšení bezpečnosti, zamezením praskání jader během lití, pomocí simulace deformačně napěťových stavů
  • Efektivní návrh jaderníku pomocí optimalizace faktoru smrštění prostřednictvím výpočtu koeficientů lokální tepelné roztažnosti
  • Robustní výroba díky předdeformování jader k dosažení požadovaného výsledku
  • Dostupnost široké škály ostřiv a pojivových systémů
  • Úspora nákladů minimalizací počtu výrobních zkoušek, úprav na jadernících a bez nutnosti přerušení výrobního procesu

Před stažením download PDF, prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

Benefits for Users and Decision Makers – the New MAGMASOFT® 5.5

Efficient casting development, safe starts of production and robust production windows are the focus of the foundry industry. With this in mind, the new MAGMASOFT® Release 5.5 makes significant contributions for creating even more value in casting design, in toolmaking and in the foundry. Particular emphasis has been placed on further simplified and efficient use of the software and its results. Find more information in the press release.

 

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

Total Displacement

Displacement Z