PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMAiron 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

Kvantitativní predikce vad související se smršťováním pomocí nového modelu pro dosazování, který zohledňuje

 • Konvekční přenos tepla během tuhnutí
 • Metalurgickou kvalitu taveniny
 • Vliv očkování na vylučování eutektického grafitu
 • Atmosférický a lokální metalostatický tlak na dosazování
 • Grafitické expanze a smrštění austenitu
 • Snížení průtočnosti taveniny v dvoufázovém pásmu během tuhnutí
 • Vliv tuhosti formy na porezitu

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAiron 5.5

MAGMAiron kvantitativně predikuje mikrostrukturu a porezitu litinových odlitků jako funkci chemického složení slitiny, metalurgické kvality taveniny a účinku očkování a nabízí

 • Zvýšení bezpečnosti díky přesné predikci porezity
 • Robustní a optimalizované návrhy technologie výroby litinových odlitků
 • Snížení nákladů díky snižování zmetkovitosti pomoci optimalizace procesních parametrů
 • Dostupnost metalurgických a materiálových specifik pro litiny všech tříd

Před stažením souboru PDF prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

Temperature in MAGMAinteract®