PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

PŘÍNOSY & VÝHODY MAGMAiron 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

Kvantitativní predikce vad související se smršťováním pomocí nového modelu pro dosazování, který zohledňuje

 • Konvekční přenos tepla během tuhnutí
 • Metalurgickou kvalitu taveniny
 • Vliv očkování na vylučování eutektického grafitu
 • Atmosférický a lokální metalostatický tlak na dosazování
 • Grafitické expanze a smrštění austenitu
 • Snížení průtočnosti taveniny v dvoufázovém pásmu během tuhnutí
 • Vliv tuhosti formy na porezitu

HLAVNÍ VÝHODY MAGMAiron 5.5

MAGMAiron kvantitativně predikuje mikrostrukturu a porezitu litinových odlitků jako funkci chemického složení slitiny, metalurgické kvality taveniny a účinku očkování a nabízí

 • Zvýšení bezpečnosti díky přesné predikci porezity
 • Robustní a optimalizované návrhy technologie výroby litinových odlitků
 • Snížení nákladů díky snižování zmetkovitosti pomoci optimalizace procesních parametrů
 • Dostupnost metalurgických a materiálových specifik pro litiny všech tříd

Před stažením souboru PDF prosím zanechejte své kontaktní údaje (odkaz na stažení obdržíte e-mailem), poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením společností MAGMA Giessereitechnology GmbH v Aachen. Tyto informace nebudou předány třetím stranám. Více o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete na odkazu Ochrana osobních údajů.

Stáhnout prospekt

Nejnovější publikace

Benefits for Users and Decision Makers – the New MAGMASOFT® 5.5

Efficient casting development, safe starts of production and robust production windows are the focus of the foundry industry. With this in mind, the new MAGMASOFT® Release 5.5 makes significant contributions for creating even more value in casting design, in toolmaking and in the foundry. Particular emphasis has been placed on further simplified and efficient use of the software and its results. Find more information in the press release.

 

více o publikaci

Systémové požadavky

MAGMASOFT® je vhodný pro všechny stávající operační systémy, jako je Linux, Windows 10 MAGMASOFT® lze použít na počítačích se dvěma či více procesory nebo na masivně paralelních počítačích, clusterech.

Temperature in MAGMAinteract®