Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy - zejména v oblasti tlakového lití.

Introduction and Global Roll-out of MAGMASOFT® at Continental

This article describes the motivation for introducing MAGMASOFT® at Continental, the subsequent ... více

Riser Redesign to Feed Wheel Hub

Metalurgica Frum was trying to develop a wheel hub for several months without success. ... více

Cold Laps in Cast Iron

DANA Spicer has used MAGMASOFT® to develop unconventional gating systems for ductile iron ... více

Fly Wheel Casting Simulation

Large cast iron castings require a high degree of attention in designing the layout, due to the ... více

New Markets for Casting

During recent years, the market for wind power has grown by orders of magnitude and has created ... více