Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy - zejména v oblasti tlakového lití.

A Large Step Ahead: Conserving Natural Resources, Exploiting Economic Opportunities

With this goal in mind, the Indonesian company Preformed Line Products (PLP Indonesia) has been ... více

Less Is Not Always More: Reduce Porosity With Geometry Optimization

Hyundai WIA wants what all manufacturing companies want: optimum component quality combined ... více

Introduction and Global Roll-out of MAGMASOFT® at Continental

This article describes the motivation for introducing MAGMASOFT® at Continental, the subsequent ... více

Riser Redesign to Feed Wheel Hub

Metalurgica Frum was trying to develop a wheel hub for several months without success. ... více

Cold Laps in Cast Iron

DANA Spicer has used MAGMASOFT® to develop unconventional gating systems for ductile iron ... více