Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy - zejména v oblasti návrhu odlitků.

Conserving Resources and Protecting the Environment With MAGMASOFT®

For the Brazilian faucet and shower specialist Docol, sustainability is an integral part of ... více

Three Versions, One Solution!

In recent years, the demand for aluminum automotive parts in the die casting industry has been ... více

Weldable Quality with the First Shot!

In the development of new cast components, the aim is always to avoid having to make changes to ... více

A Ring for Eternity

Whose eyes do not sparkle with joy when they think of beautiful wristwatches, necklaces or ... více

MAGMAproject – Reduction of Reoxidation Problem

A steel foundry in Indonesia which is a subsidiary of a Japanese machine maker for construction ... více