Největší přínosy MAGMASOFT® 5.5

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAiron 5.5

Kvantitativní predikce vad související se smršťováním pomocí nového modelu pro dosazování, který zohledňuje:

 • Konvekční přenos tepla během tuhnutí
 • Metalurgickou kvalitu taveniny
 • Vliv očkování na vylučování eutektického grafitu
 • Atmosférický a lokální metalostatický tlak na dosazování
 • Grafitické expanze a smrštění austenitu
 • Snížení průtočnosti taveniny v dvoufázovém pásmu během tuhnutí
 • Vliv tuhosti formy na porezitu

více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAsteel 5.5

 • Predikce mikrostruktury a materiálových vlastností pro nízko a vysoko legované oceli
 • Zohlednění velikosti austenitických zrn
 • Rozšíření limitů množství legujících prvků
 • Přenos výsledků segregace z procesu tuhnutí do simulace tepelného zpracování
 • Nové výsledky pro mikrostrukturu i mechanické vlastnosti

více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAstress 5.5

Predikce deformace jádra jako funkce

 • Mechanických vlastností různých ostřiv a pojivových systémů
 • Tepelné zatížení včetně vztlaku během plnění a počáteční fáze tuhnutí
 • Zohlednění geometrie a umístění známek jádra
 • Popis tlakově vázaného porézního pískového materiálu
 • Mechanická data závislá na čase a teplotě
více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMAhpdc 5.5

Nové možnosti pro predikci pohybu zahlceného vzduchu v průběhu plnění formy nabízí

 • nový algoritmus pro pohyb vzduchu v tavenině a kvantitativní výsledky pro vzduch
 • křivky pro predikci množství vzduchu a vyhodnocení odvzdušnění formy
 • vakuum jako proměnná pro virtuální DoE a optimalizaci odvzdušnění
 • rozšířený model dosazování pro tlakové lití zohledňující třetí fázi
 • vyhodnocení veškerého chybějícího objemu (zahlcený vzduch a porezita) v jednom výsledku
 • přesnější výpočet uzavírací síly

více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMA CC 5.5

 • Výpočet procesů kontinuálního lití oceli pro zařízení s vertikálním ohybem.
 • Zlepšení modelování počáteční fáze procesu kontinuálního lití pro hliníkové odlitky (Aluminium DC).
 • Predikce vzniku trhlin při kontinuálním odlévání. Nová kritéria napomáhající lepšímu porozumění možnosti vzniku trhlin.

více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 5.5

Zcela nové možnosti napomáhají dosažení cíle ještě rychleji a jednodušeji.

 • Interaktivní 3D-vizualizace projektů
 • Jednoduché uspořádání geometrie
 • Efektivní vytváření obrazu pomocí Multiview
 • Nová kvalitativní kritéria pro vyhodnocení kruhovitosti a rovinnosti odlitku
 • Rozšířené možnosti MAGMAinteract®
 • Stahování z webových stránek MAGMASOFT®

více

Nejnovější publikace

Benefits for Users and Decision Makers – the New MAGMASOFT  ® 5.5

Efficient casting development, safe starts of production and robust production windows are the focus of the foundry industry. With this in mind, the new MAGMASOFT  ® Release 5.5 makes significant contributions for creating even more value in casting design, in toolmaking and in the foundry. Particular emphasis has been placed on further simplified and efficient use of the software and its results. Find more information in the press release.

více o publikaci