Největší přínosy MAGMASOFT® 6.0

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 6.0

Dosáhněte svých cílů rychleji a snadněji v přepracovaném uživatelském prostředí. Několik hlavních přínosů:

 • Zjednodušené a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Jednotný vzhled od definování projektu až po vyhodnocení výsledků
 • Často používané funkce jsou v popředí
 • Oblíbené položky uživatele pro rychlý a snadný přístup při vytváření a manipulaci s geometrií
 • Rychlá vizualizace výsledků, jednoduchá synchronizace více animací výsledků
 • Snazší vyhodnocení optimalizace díky přístupu k informacím z 3D návrhů

dozvíte se více

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY MAGMASOFT® 6.0 - Neželezné kovy

Nové možnosti a nové algoritmy poskytují lepší a přesnější znázornění celého procesu kokilového lití:

 • Sledování a vyhodnocení zahlceného vzduchu ve vtoku a odlitku v průběhu odlévání
 • Vznik a pohyb plynů v jádrech během plnění a tuhnutí
 • Vliv povrchového napětí taveniny a smáčení
 • Přesný popis licích podmínek odlitku
 • Ohřev formy před zahájením výroby
 • Vliv proudění chladicími kanály na lokální přenos tepla z formy
 • Vliv elektrických topných patron a variotermické regulace na tepelnou bilanci formy
 • TAG sítě pro přesnější zohlednění tvaru odlitku a menší počet elementů díky lokálnímu zhrubnutí sítě

dozvíte se více

MAGMA Steel HT – větší výběr slitin

MAGMA Steel HT nabízí ocelářům rozsáhlejší výběr slitin, které lze použít pro simulaci tepelného zpracování. Výsledky, které jsou závislé na typu slitiny, umožnují přesnější odhad mikrostruktur a vlastností odlitků během tepelného zpracování i po něm, např. počáteční teploty vzniku austenitu nebo martenzitu.

dozvíte se více

MAGMA CC - více simulací pro kontinuální lití

Uživatelé MAGMA CC mohou využít nové možnosti: Lze zohlednit vliv elektromagnetického míchání na proudění a tak lépe vyhodnotit kvalitu výrobku. Kromě toho lze lépe definovat termomechanické chování mezi konti-slitkem a formou pomocí koeficientů přestupu tepla v závislosti na velikosti mezery mezi nimi. V „Result Perspective“ mají uživatelé možnost zobrazení pohybující se geometrie, to umožňuje přesné znázornění skutečného procesu, včetně vizualizace startovacího bloku.

dozvíte se více

Největší přínosy pro všechny slévárenské procesy

S MAGMASOFT® 6.0 mohou uživatelé simulovat plnění formy z více licích jamek nebo vtoků za různých okrajových podmínek, a to i při použití automatického plnění. Lze zohlednit vyrovnání hladiny kovu mezi licí jamkou/vtokem a odlitkem na konci plnění formy. Navíc mohou uživatelé rozhodnout, zda má být dutina zcela vyplněna nebo pouze částečně (podle hmotnosti nebo objemu taveniny).

K dispozici jsou také nové 3D výsledky a křivky pro přesnější vyhodnocení plnění a tuhnutí.

Nejnovější publikace

MAGMASOFT® 6.0 – Snadná simulace

Nová verze známého softwaru pro simulaci slévárenských procesů, nyní nabízí zcela nové uživatelské prostředí. Velký důraz je kladen na snadné používání a kratší dobu potřebnou k získání výsledků, uživatelé tak dosáhnou svých odpovědí ještě rychleji.

více o publikaci