Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Weight Reduction and Cost Savings through Runner Design

Kırpart used MAGMASOFT® to realize a weight reduction for their runner designs and through that ... více

Quality up, Costs down

Cold-chamber die casting is the preferred process for high volume production of light alloy ... více

Riser Redesign to Feed Wheel Hub

Metalurgica Frum was trying to develop a wheel hub for several months without success. ... více

Cold Laps in Cast Iron

DANA Spicer has used MAGMASOFT® to develop unconventional gating systems for ductile iron ... více

Solving Casting Surface Defects

The wall thickness of this speaker housing was very thin at about 1. ... více