Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Three Versions, One Solution!

In recent years, the demand for aluminum automotive parts in the die casting industry has been ... více

Weldable Quality with the First Shot!

In the development of new cast components, the aim is always to avoid having to make changes to ... více

Virtual Design of Experiments for Longer Die Life

Tool life is one of the main cost factors in high pressure die casting. ... více

Weight Reduction and Cost Savings through Runner Design

Kırpart used MAGMASOFT® to realize a weight reduction for their runner designs and through that ... více