Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Reoxidation Inclusions in a Stainless Steel Investment Casting

Reoxidation inclusions form in steels & stainless steels during mold filling as the metal comes ... více

Overcoming Shrink Without Tooling Changes in Investment Casting

When one of their high-production lever castings was returned by the machine shop for ... více

Quickly Resolving Leaks with Investment Casting Simulation

When leak defects were discovered in some of their pump gland castings, engineers at Acra Cast ... více

A Ring for Eternity

Whose eyes do not sparkle with joy when they think of beautiful wristwatches, necklaces or ... více