Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Casting Distortions During Solution Treatment

Aluminum castings are often heat-treated to increase mechanical properties and simultaneously ... více

New Markets for Casting

During recent years, the market for wind power has grown by orders of magnitude and has created ... více

Optimization Saves Launch of New Miter Saw

First die trials of a miter saw component produced visually sound castings and the results at ... více

Getting It Right the First Time

Risering of castings is supported through the determination of the local thermal modulus. ... více