Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Reoxidation Inclusions in a Stainless Steel Investment Casting

Reoxidation inclusions form in steels & stainless steels during mold filling as the metal comes ... více

MAGMAproject – Reduction of Reoxidation Problem

A steel foundry in Indonesia which is a subsidiary of a Japanese machine maker for construction ... více

Working Under Pressure

Blind risers can only work properly for the limited number of cast alloys with a strong ... více

Slag Defects in Plates

Steel foundries producing large components often pay more attention to the solidification ... více

Squeezing More Out of a Highly Developed Process

The production of ingots used to provide billets for many forging operations is a highly ... více