Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Less Is Not Always More: Reduce Porosity With Geometry Optimization

Hyundai WIA wants what all manufacturing companies want: optimum component quality combined ... více

MAGMAproject – Reduction of Reoxidation Problem

A steel foundry in Indonesia which is a subsidiary of a Japanese machine maker for construction ... více

High Productivity for Sand Cores

A company that produces internal combustion engines was in need to improve the productivity as ... více

Virtual Design of Experiments for Longer Die Life

Tool life is one of the main cost factors in high pressure die casting. ... více

Quality up, Costs down

Cold-chamber die casting is the preferred process for high volume production of light alloy ... více