Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Quality up, Costs down

Cold-chamber die casting is the preferred process for high volume production of light alloy ... více

Solving Casting Surface Defects

The wall thickness of this speaker housing was very thin at about 1. ... více

Two for One

The productivity of the casting of a cover was to be improved. ... více

Solving Casting Surface Defects

The surface of a die casting suffered from peeling or had two-tone discolorations. ... více

Small Changes Result in Big Improvement

The original gating system of a front fork component led to problems that were analyzed using ... více