Následující příklady ukazují jak naši zákazníci úspěšně využívají  MAGMASOFT® k dosažení lepší kvality odlitků,  snížení nákladů nebo ke zkrácení doby přípravy.

Casting Distortions During Solution Treatment

Aluminum castings are often heat-treated to increase mechanical properties and simultaneously ... více

Going Beyond Just Finding the Shrink

It is not just shrinkage that determines the final quality of a steel casting. ... více